Etelä-Karjalan liittoKunnille on julkaistu ohjekirja vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluasemien perustamisesta

Kunnille on julkaistu ohjekirja vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluasemien perustamisesta

Sähköauto latauksessa.

Etelä-Karjalan liitto on selvittänyt ympäristöministeriön rahoituksella vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon kehittämisen edellytyksiä maakunnan alueella. Selvitys koostuu kolmesta työpaketista, jotka ovat valmiusanalyysi, ohjekirja ja jakeluasemasuunnitelma.

Kunnille suunnattu ohjekirja julkaistiin viikolla 34. Ohjekirja on konkreettinen työkalu tukemaan jakeluasemien perustamista kunnissa. Ohjekirjaa on laadittu hyödyntämällä desktop-työnä kerättyä tietoa, asiantuntijahaastatteluja, kuntien asiantuntijoiden kanssa pidettyjä työpajoja ja lausuntokierrokselta saatuja kommentteja. Ohjekirjan laadinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota kuntien näkökulmaan ja pyritty kirkastamaan kuntien roolia osana perustamisprosessia. Kesäkuun puolivälissä kuntien, Etelä-Karjalan liiton, Väyläviraston ja ELY-keskuksen edustajien kanssa pidetyissä työpajoissa keskityttiin nimenomaan tähän. Työpajoissa tunnistettiin myös, että paljon valmistelevaa työtä voi ja täytyy kuntatasolla tehdä jo ennen varsinaisen perustamisprosessin aloittamista.

Valmis ohjekirja koostuu neljästä kokonaisuudesta. Alussa käydään läpi vaihe vaiheelta sähkölatausasemien sekä kaasun ja vedyn tankkausasemien perustamisprosessit. Osion päätteeksi tarkastellaan erityisesti sitä, kuinka kuntien tulisi kuhunkin prosessin vaiheeseen osallistua. Toisessa vaiheessa eritellään erilaisten asemien kustannuskomponentit ja tarkastellaan kustannusrakennetta kokonaisuutena. Kolmannessa osiossa avataan jakeluaseman perustamiseen tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia. Viimeisen kokonaisuuden muodostaa yhteishankintamahdollisuuksiin keskittyvä katsaus.

Lisätietoja: liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen, [email protected], 040 681 7163