Valikko Sulje

Kulttuurikoordinaattori Ossi Välimäki vahvistaa Etelä-Karjalan kulttuuritoimijoiden verkostoja

Henkilökuva Ossi Välimäestä.

Ossi Välimäki tuntee olevansa kotonaan Etelä-Karjalan liiton kulttuurikoordinaattorin työssä, mihin hänen harrastuksensa ja koulutuksensa ovat häntä ohjanneet. Hän on maakunnan kulttuuriverkostojen ja kulttuurituotannon moniosaaja. Hän tuntee Etelä-Karjalan, sen ihmiset, ja hän tietää missä kehitettävää löytyy. Välimäen tuntevat maakunnassa ja sen ulkopuolella lukuisat eri taidemuotojen toimijat. Yhteyksiä ja osaamista hänellä löytyy musiikkipiireistä, teatterista, tanssiteatterista, kulttuurituotannoista, tapahtumajärjestelyistä, markkinoinnista ja Kulttuuritila Nuijamiehen yhdistystoiminnan kautta.

”Valmistuin ammattikorkeakoulusta markkinoinnin tradenomiksi, mutta projektitöitä tein enimmäkseen kulttuurin parissa. Jossain vaiheessa ajattelin, että tässä on jokin juttu, mitä pitää seurata. Siksi opiskelin HUMAKissa kulttuurituottajaksi”, Ossi Välimäki kertoo.

Välimäki valittiin kulttuurikoordinaattoriksi 82 hakijan joukosta toteuttamaan kaksivuotista Etelä-Karjalan kulttuurikunnat -hanketta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta koordinoi Etelä-Karjalan liitto, mutta sitä toteutetaan maakunnan kaikkien kuntien kanssa. Välimäen tehtävänä on selvittää kuntien kulttuuritoiminnan pullonkauloja ja koota joukot verkostossa, jotta eteläkarjalaista kulttuurimaakunta saadaan viritettyä uudelle tasolle.

Kohti uusinajattelijoiden kulttuurimaakuntaa

Kulttuurialan yhteiseen kehittämiseen on paljon kysyntää, Välimäki sanoo ja viittaa vuonna 2020 laadittuun Etelä-Karjalan kulttuuristrategiaan. Kulttuuristrategian mukaan Etelä-Karjala haluaa olla uusinajattelijoiden kulttuurimaakunta. Kulttuurilla on myös vahva asema nykyisessä maakuntaohjelmassa, joka puolestaan mahdollistaa kulttuuriin liittyvien hankkeiden rahoitusta.  

”Nämä strategiat ja ohjelmat eivät kuitenkaan muutu käytännöksi ilman tekemistä. Tarvitaan yhteisiä kohtaamisia ja yhteistä työtä. Taiteilijat ja kulttuuriväki yleensä ovat täysin työllistettyjä itsensä työllistämiseen ja apurahojen hakuun. Jos heidän toimekseen jäisi vielä maakunnallisen toiminnan kehittäminen, se olisi aivan liian iso pesti.”

Myös kuntien kulttuuritoimessa kehittämisen esteenä on alituinen resurssipula. Viime kesänä järjestetyn Ajattele – kulttuurimaakunta uusiksi! -tilaisuuden yhteydessä selvitettiin kulttuuritoimijoiden näkemyksiä kulttuurityön haasteista Etelä-Karjalassa. Vastauksissa nousi esiin juuri yhteistyön ja verkostomaisen toiminnan vahvistaminen.

Etelä-Karjalan kulttuurikunnat -hanke ja kulttuurikoordinaattori Ossi Välimäki vastaavat nyt tähän kulttuuritoimijoiden pyyntöön. Päätavoitteena on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja. Hankkeessa jatketaan myös Saimaa-ilmiön hengessä itäsuomalaista kulttuuriyhteistyötä ja sen kautta syntynyttä kulttuurin unelmavuosi-konseptia. Lappeenrannassa kulttuurin unelmavuotta vietetään ensi vuonna.

Kuinka tapahtumat ja yleisö saadaan kohtaamaan?

Tavoitteena on myös edistää kulttuurin saavutettavuutta ja eteläkarjalaisten yhdenvertaista osallisuutta. Samalla luodaan edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle erilaisten kokeilujen ja pilotointien kautta.

”Saavutettavuudessa on kysymys siitä, miten saavutetaan yleisöjä. Maakunnassa tapahtuu koko ajan paljon. Silti yleisön puolelta kuulee puhetta siitä, että täällä ei tapahdu mitään.”

Tapahtumien ja yleisön välillä olevaan saavutettavuuskatkokseen voidaan etsiä ratkaisua vaikkapa siitä, miten tapahtumista viestitään yhteisesti. Maakunnallisessa tapahtumakalenterissa julkaistaan kyllä laajasti tietoja kuntien tapahtumista, mutta kaikki eivät käytä nettiä, Välimäki huomauttaa.

”Kaikki eivät käytä kaikkia medioita. On myös ihmisiä, jotka lukevat vain aamulla lehden ja saavat siitä tietonsa.”

Pitkän tähtäimen tavoitteena hankkeessa on tukea Etelä-Karjalan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, sekä hakea toimivia yhteistyötapoja. Keskeinen tavoite on myös vahvistaa kulttuuritoimen henkilöstön osaamista ja vertaistukea.

”Ensimmäiseksi lähden liikkeelle siitä, että menen tapaamaan kuntien kulttuurivastaavia ja kyselen, minkälaisia haasteita heillä siellä kunnissa on. Lähtötilannekartoituksessa haen tietoa resursseista ja siitä, mihin ensisijaisesti tarvitaan apua. Kun saamme tämän lähtötilanteen ja toiveet selville, voimme katsoa onko siellä yhteisiä kehittämiskohteita. Jos sellaisia löytyy, voimme niitä yhteisesti pilotoida.”

”Yksi idea, mikä minulla on ollut mielessä, on kulttuurituotannon koulutus. Sellaista meillä ei ole maakunnassa, mutta opiskelijaharjoittelijoista voisi ehkä saada lisäresurssia kuntien kulttuuritoimeen. Voisimme myös rakentaa yhteistyötä olemassa oleviin koulutuksiin tai mahdollisesti yhdistää nykyisiä pieniä paikalliskoulutuksia”, kulttuurikoordinaattori pohtii.

Lisätietoja:
Kulttuurikoordinaattori Ossi Välimäki, p. 040 683 2791, [email protected]