Etelä-Karjalan liittoKiinan seuraava suurhanke Etelässä –Greater Bay Area

Kiinan seuraava suurhanke Etelässä –Greater Bay Area

(Etelä-Karjalan Aasia-hankkeen tiedote, Aasia-asiantuntija Ding Ma, 19.4.2018) 

Karttakuvan lähde: South China Morning Post (21.6.2017)
Greater Bay area

Kiinan uusi silkkitie -aloitteen (Belt & Road Initiative) jatkeeksi on valmisteilla Etelä-Kiinaan suurin yksittäinen hanke, joka avaa Kiinan markkinoita ennennäkemättömällä tavalla. Yhdeksän kaupungin ja kahden erityishallintoalueen on tarkoitus muodostaa niin kutsuttu Greater Bay Area. Hyödyntämällä eri kaupunkien ja alueiden vahvuuksia, Greater Bay Area -hanke pyrkii helpottamaan ihmisten, pääoman ja tavaroiden liikkuvuutta ja levittämään vaurautta alueen vähemmän kehittyneisiin kaupunkeihin. Hankkeen onnistunut toteutus tulee arvioiden mukaan kasvattamaan alueen BKT:tä nykyisestä 1,3 biljoonasta 4,6 biljoonaan (USD) vuoteen 2030 menneessä (Hung 12.4.2018).

Hankkeen suuren merkityksen vuoksi on spekuloitu, että varapääministeri Han Zheng on ottamassa vastuun kehityksen toteuttamisen valvonnasta, kun hankkeen suunnitelma valmistuu vuonna 2018 (South China Morning Post 28.3.2018). Luomalla synenergiaetuja kaupunkien välille, Greater Bay Area -hanke tarjoaa myös suomalaisille yrityksille lisää houkuttimia Kiinan kasvaville markkinoille – mikäli tätä mahdollisuutta osataan hyödyntää.

Greater Bay Areassa on kyse talousintegration syventämisestä

Greater Bay Area -alue kattaa yhteensä 56 000 neliökilometrin alueen Etelä-Kiinassa. Kansainvälisesti tunnettujen Guangzhoun, Shenzhenin, Hongkongin ja Macaon kaupunkien alueeseen kuuluu lisäksi seitsemän muuta kaupunkia Guangdongin provinssista: Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan, Huizhou Jiangmen ja Zhaoqing. Vaikka väestömäärältään tuleva Greater Bay Area kattaa vain vaivaisen prosentin (56 000km2) Kiinan pinta-alasta ja viisi prosenttia väestöstä (66 milj.), bruttokansantuotteessa mitattuna alue vastasi vuonna 2016 noin 13 % Kiinan taloudesta (1,4 biljoonaa USD) (Hung 12.4.2018).

Kuva: Compass Innovation Alliance presidentti Witman Hungin esityksestä:”Greater Bay area –opportunities and challenges” 12.4.2018

Greater Bay Area -hankeessa pyritään ottamaan mallia Yhdysvaltojen San Fransiscon, New Yorkin ja Japanin Tokion niin kutsutuista Bay -talousalueista, jotka talousintegraation syventämisellä ovat luoneet oman ”tavaramerkinsä” kansainvälisillä kilpailuilla (Chan 13.4.2018).

Näiden alueiden tapaan, Kiinalla on tarkoitus Greater Bay Area -hankkeen avulla hyödyntää vetonaulakaupunkien vahvuuksia talouskasvun nopeuttamiseksi ja talouskasvun tuottaman vaurauden jalkauttamiseksi laajemmin koko alueelle. Kaupunkien luoma klusteri toimii suunnannäyttäjänä myös Kiinan Opening up -reformille, jonka voidaan nähdä olevan jatkoa Shenzhenin kaupungin perustamiselle 1980-luvulla eräänlaiseksi markkinatalouden koekaupungiksi kommunistisessa Kiinassa.

Tokio Bay New York Bay San Fransisco Bay Greater Bay Area
Pinta-ala (10 000km2) 3,68 1,74 1,79 5,6
Väestömäärä (10 000) 4 347 2 340 7 15 6 671
BKT (biljoona USD) 1,8 1,4 0,76 1,36
BKT/asukas (10 000 USD) 4,1 6,9 9,9 2
BKT osuus valtion BKT:stä (%) 41 7,7 4,4 10,8
Tavararahtien määrä
(10 000 teu)
766 465 227 6520
Top 100 – yliopistojen määrä 2 2 2 4
Forbes 500 yritysten määrä 60 28 22 16

Lähde: South China Morning Post (21.6.2017)

Greater Bay Arean vahvuus piilee sen monipuolisuudessa ja eri alueiden erikoistumisessa. Erikoisuutena verrattuna esimerkiksi San Fransisco Bay -mallialueiseen on se, että turismi-, innovaatio- ja finanssikeskittymän lisäksi Greater Bay Area tarjoaa laaja-alaista valmistuskapasiteettia ja omavaraiset koemarkkinat. Kansainvälisen finanssikeskuksen Hongkongin, turismista ja viihteestä tunnetun Macaon, Kiinan Pii-laaksoksi kutsutun Shenzhenin lisäksi alueen muut kaupungit tarjoavat resursseja valmistavaan teollisuuteen. Esimerkiksi Zhongshanista ja Dongguanista löytyy niin automatisoituja valmistus- ja kokoonpanokapasiteettejä kansainvälisille yrityksille kuin myös joustavia proto-valmistusratkaisuja startup-yrityksille (Hung 2018).

Onkin helppo huomata, että alueelta löytyy luontevaa synergiaetua, jos se perustuu aitoon yhteistyöhön eikä keskinäiseen kilpailuun.

Grater Bay Arealla suuri poliittinen painoarvo

Greater Bay Area on Kiinassa nosteessa myös korkealla poliittisella tasolla. Suunnitelma nousi parrasvaloihin ensimmäistä kertaa keväällä 2017 Kiinan pääministerin Li Keqiangin puheessa sai heti kesällä presidentti Xi Jinpingin siunauksen.

Greater Bay Area:n suunnittelusta vastaa Kiinan kansallinen kehitys- ja reformikomissio (NDRC), jota tunnetaan Kiinassa myös superministeriönä. NDRC:n johtaja He Lifeng ilmoitti maaliskuussa 2018 kansakongressin kokouksen yhteydessä, että aluetta koskeva suunnitelma (blueprint) valmistuu tänä vuonna (State Council 9.3.2018).

He:n mukaan hankkeen seuraavassa vaiheessa keskitytään toimialojen kehitykseen, liikkuvuuteen ja ympäristöihin. Liikkuvuus kohdistuu ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman liikkuvuuteen, jota pyritään vauhdittamaan purkamalla esteitä kanssakäymiselle ja kehittämällä infrastruktuuria.

Esimerkiksi liikenneyhteyksiä kehitetään rakentamalla Guangdong provinssissa Zhuhai-kaupunkia, Hongkongia ja Macaota yhdistävä silta, joka lyhentää kaupunkien välistä matkaa alle tuntiin. Silta tulee valmistuessaan olemaan myös maailman pisin merta ylittävä silta (55km). Guangzhou-Shenzhen-Hongkong luotijunan on tarkoitus aloittaa liikennöinti vuoden 2018 aikana. (Chan 2018)

Tavaroiden liikkuvuuden kannalta, Greater Bay Area -alueella on maailman vilkkain lentokenttä rahtimäärässä mitattuna ja kolme maailman kuudesta vilkkaimmista rahtisatamista. Rajanylityksen sujuvoittamiseksi Hongkongin ja Manner-Kiinan välille ollaan avaamassa tänä vuonna uusi rajanylityspiste. Nykyiset rajanylityspaikat palvelevat yli 600 000 asiakasta kuussa.

Pääomavirtojen liikkuvuutta on helpotettu avaamalla Hongkongin ja Shanghain pörssien välistä ”linkkiä” (stock connect) vuonna 2014 (Nuutilainen 2014), Hongkongin ja Shenzhenin pörssilinkkiä 2016 sekä viimeisimpänä joukkovelkakirjamarkkinoiden avautumista 2017. Kiinan pääomamarkkinoiden avautuminen tarjoaa paitsi ulkomaisille sijoittajille pääsyn Hongkongin kautta, mutta houkuttelee myös kiinalaisia yrityksiä listautumaan Hongkongin pörssiin toisena markkinapaikkana.

Greater Bay Area -suunnitelmaan suhtaudutaan Hongkongissa pääasiassa positiivisesti. Muun muassa hongkonglainen kiinteistömoguli Hui Wing-mau pitää aloitetta merkittävimpänä mahdollisuutena sitten Shenzhen erityistalousalueen perustamista 80-luvulla (South China Morning Post 27.3.2018). Hanke herättää kuitenkin myös varauksellisuutta, sillä Hongkongissa on spekuloitu aloitteen olevan Manner-Kiinan yritys sitoa autonomisia erityisalueita tiiviimmin keskusvaltaan (Hung 2018).

Mitä hanke tarjoaa suomalaisille ja alueemme yrityksille?

Vierailin huhtikuussa Hongkongissa ja osallistuin Etelä-Karjalan Aasia-hankkeen edustajana Compass Innovation Alliancen perustamistilaisuuteen ja globaaliteknologian yhteistyökonferenssiin (GTCC). Compass Innovation Alliance on yksi hankkeen aktiivisista puolestapuhujista ja sen tavoitteena on tulla yhdeksi alueen kansainvälisesti tunnetuimmaksi innovaatio- ja pääomasijoitusalustaksi.

Tilaisuuden perusteella voi sanoa, että erityisesti innovaatioille ja teknologiauudistuksille on alueella kovasti kysyntää. GTCC:n järjestämään startup pitching -kilpailuun osallistui myös kolme yritystä Suomesta ja muun muassa röntgenkuvitusten AI-teknologiaa tarjoavaa MVision voitti koko kilpailun. Käydyt keskustelut sijoittajien kanssa antoivat myös ymmärtää, että sopiville startup-yrityksille löytyy vaivattomasti myös tarvittava riskirahoitus.


Kuva: GTCC:n sijoittajien lounastilaisuudessa Team Finland, Compass Innovation Alliancen yhteispuheenjohtaja ja Hongkong erityishallinnon kauppa- ja talouskehitysministeriön alivaltiosihteeri.

Etelä-Karjalan alueelle, erityisesti LUT-yliopistosta tutkimuksesta liiketoimintaan-mallilla syntyneille startup-yrityksille hanke tarjoaa hedelmällisen testialustan. Teknologia -painotteisille Born Global -konsepteille löytyy tukea läpi koko arvoketjun alkaen riskipääoman saamisesta protovalmistuskapasiteettiin, monikansallisiin lahjakkuuksiin ja laajaan testiasiakasryhmään. Luvassa on myös verohelpotuksia sekä toimisto- ja asumistiloja startup-yrittäjille. Etelä-Karjalan liitto ja Team Finland Kiina-verkosto ovat valmiina tukemaan yritysten kansainvälistymisponnisteluissa Greater Bay Area -alueella.

Greater Bay Area yhdistää Manner-Kiinaa ja sen erityishallintoalueita Hongkongia ja Macaota entistä tiiviimmin meri-, ilma- ja maanteitse sekä toimii aloituspisteenä Kiinan uudelle silkkitielle. Suomi sijaitsee arktisen radan ja Itämeren laivareittien risteyskohdassa (Holmgren 2018), täten mahdollisesti silkkitien päätepisteenä. Tämän vuoksi meidän on syytä seurata tarkasti suurhankkeen etenemistä ja hyödyntää sen tarjoamia taloudellisia mahdollisuuksia.

Lisätietoa: Aasia-asiantuntija Ding Ma, p: +358 40 660 4015, e-mail: [email protected]

Lähteet:

China Daily 2.7.2017

State Council 26.3.2017

South China Morning Post 21.6.2017

State Council 9.3.2018

South China Morning Post 27.3.2018

South China Morning Post 28.3.2018

Nuutilainen, Riikka: Shanghain ja Hongkongin pörssiyhteistyö-kokeilu avasi Kiinan osakemarkkinat ulkomaisille yksityissijoittajille. BOFIT Policy Brief. 2014

Holmgren, Markus: Tietön taival – mikä on Kiinan Uusi silkkitie, mitä sillä tavoitellaan ja mitä sen toteutuminen edellyttää? 2018

Puheet:
Dr. Bernard Chan, Under Secretary for Commerce and Economic Development Hong Kong Special Administration Region Government, Keynote speech at JCI Hongkong Belt and Road International youth summit 2018, 13.4.2018, Hong Kong

Prof. Witman Hung, President for Compass Innovation Alliance, Principal Liason Officer of Shenzhen Qianhai Authority, Keynote speech at Global Technology Collaboration Conference, 12.4.2018, Hong Kong