Valikko Sulje

Kaakkois-Suomen yritykset tarvitsevat rajatilanteen vuoksi edelleen kustannustukea

risteilyalus kulkee Saimaalla tummien myrskypilvien alla.

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa on merkittävä määrä yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu venäläisturismiin. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien yritys- ja elinkeinoelämä on kärsinyt Venäjän ja Suomen välisistä matkustusrajoituksista kohtuuttomasti. Etelä-Karjalassa lasketaan vaikutukset vajaassa miljoonassa eurossa per päivä, Kymenlaaksossa noin puolessa miljoonassa per päivä. Vaikutukset ulottuvat rajalla sijaitsevia kaupunkeja ja kuntia paljon laajemmalle rajamaakunnissa, mutta ennen kaikkea juuri niihin muuta Suomea voimakkaammin. Pelkästään Etelä-Karjalassa negatiiviset työllisyysvaikutukset vuosina 2020-2021 ovat noin 2000 henkilötyövuotta.

Kaakkois-Suomen maakuntien liitot, kunnat, kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt, elinkeinoyhtiöt ja ELY-keskus vetoavat tilanteessa elinkeinoministeri Mika Lintilään, Työ- ja elinkeinoministeriöön lähetetyssä vetoomuksessa esitetään, että kustannustukimenettelyä jatketaan Venäjän-kaupan tyrehtymisestä kärsiville yrityksille Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa niin kauan, kunnes matkustusrajoitukset Suomen ja Venäjän väliltä on purettu. Kaikkien osapuolten tiedossa on, että yritysten ahdingon laukeaminen riippuu itärajan koronaturvallisen avaamisen ajankohdasta.

Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan suunnatun kustannustuen tavoitteena tulisi olla yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa. Myös konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen on tavoitteena, jotta yrityksille saadaan lisäaikaa toiminnan ja kustannusten sopeuttamiseen pandemian aiheuttaman kriisin pitkityttyä.

Vetoomuksessa esitetään, että tukea myönnettäisiin edelleen yrityksille, joille Venäjän rajan sulkeminen on tarkoittanut vähintään 30 % liikevaihdon pienenemistä pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

Maakuntajohtaja Satu Sikanen painottaa, että kustannustukimahdollisuuden tulisi jatkua täällä rajaseudulla niin pitkään kuin Venäjän raja on kiinni turistiliikenteeltä.

Kustannustuesta tulossa viides kierros

Maakuntien kirjelmä on samalla kannanotto lakiluonnokseen, joka on ollut lausuntokierroksella. Hallitus esittää eduskunnalle muutosta yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annettuun lakiin. Käytännössä lakimuutos tarkoittaa viidettä kustannustukikierrosta.

Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin uusi kustannustuen muoto, joka kohdistettaisiin erityisesti matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yrityksille lakiin otettavan toimialalistauksen mukaan. Tukikelpoisia olisivat myös muiden toimialojen yritykset, joihin on kohdistunut julkis-oikeudellinen pandemian hallintaan liittyvä rajoitus joko suoraan tai merkittävään asiakaskuntaan.

Muutetun lain mukainen kustannustuen hakukausi alkaisi joulukuussa ja päättyisi helmikuussa 2022. Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2021 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsi-teltäväksi sen yhteydessä.

Neljännellä kustannustukikierroksella oli lokakuun alkuun (4.10.) mennessä tukea hakeneita yrityksiä 14 922, joista päätöksen saaneita 10 219. Kustannustukea oli maksettu 95 751 698 euroa. Hyväksymisprosentti oli 81.

Valtioneuvoston tiedote 11.10. 2021 kustannustukikierroksen valmistelusta

Lisätietoja: maakuntajohtaja Satu Sikanen, puh: +358 400 661 318, s-posti: satu.sikanen@ekarjala.fi