Etelä-Karjalan liittoJTF-rahaston kysymyksiin apua Etelä-Karjalan liiton projektipäällikkö Noora Harjulta

JTF-rahaston kysymyksiin apua Etelä-Karjalan liiton projektipäällikkö Noora Harjulta

Noora Harju.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) on Euroopan unionin perustama rahasto ilmastosiirtymän haitallisten vaikutuksien lieventämiseksi. Koska Suomessa on tavoitteena puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä, JTF-rahoituksella pyritään lievittämään ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen vaikutuksia yhteiskunnassa ja taloudessa.

Etelä-Karjalan liiton hallinnoiman JTF-rahasto-osuuden tavoitteena on kehittää alueelle mm. uutta elinkeino- ja TKI-toimintaa sekä investointeja. JTF-rahaston hankerahoitusta voivat hakea esim. kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, oppilaitokset ja kehitysyhtiöt. Yritysten omat kehittämisavustukset haetaan ELYn hallinnoimasta JTF-rahastosta.

Etelä-Karjalan liitto on palkannut hankkeiden valmistelua ja rahaston tarjoamien mahdollisuuksien esittelyä varten projektipäällikkö Noora Harjun.

– Projektipäällikön roolissa välitän tietoa rahaston tarjoamista erilaisista mahdollisuuksia ja kierrän monentyyppisissä tilaisuuksissa puhumassa niistä. Yritän myös tuoda ja kytkeä eri toimijoita yhteen laajemmin vaikuttavien hankkeiden mahdollistamiseksi. Minuun kannattaa ottaa yhteyttä jo erilaisten hankkeiden valmisteluvaiheessa. Kynnys on toivottavasti hyvin matala. Minut tavoittaa puhelimitse p. 040 6326789 tai sähköpostitse [email protected], kertoo Noora.

Tänä vuonna Etelä-Karjalan liiton hallinnoimassa JTF-rahastossa on jaossa n. 6,2 miljoonaa euroa. Hakuaikaa on vuoden loppuun saakka. Haun seuraava valintajakso päättyy 31.8.2023.