Etelä-Karjalan liittoItäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkostohankkeille haettavissa rahoitusta

Itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkostohankkeille haettavissa rahoitusta

Kuvassa Saimaan kanavan ylittävä silta ja rautatien siltatyömaa. Alla kanavassa sillat alittava laiva.

Valtioneuvosto kohdentaa rahoitusta itäisen Suomen elinvoimaa tukeviin verkostohankkeisiin. Taustalla on Venäjän Ukrainassa käynnistämän hyökkäyssodan vaikutukset, jotka koskevat erityisesti itäistä rajaseutua. Rahoitushaulla tuetaan itäisen Suomen kuntia ja alueita varautumiseen ja huoltovarmuuden varmistamiseen sekä vetovoimaisuuden ja elinvoiman vahvistamiseen liittyvässä yhteistyössä.

Haettavissa oleva rahoitus on 480 000 euroa, jolla pyritään rahoittamaan 1–4 hanketta. Hankkeiden maksimitoteutusaika on kaksi vuotta. Myönnettävän rahoituksen tukiosuus on 80 %. Hankkeiden valinnassa etusijan saavat usean toimijan yhteishankkeet ja ylimaakunnalliset hankkeet.

Rahoitushaun järjestää Kainuun liitto, mutta haku on tarkoitettu kaikille itäisen Suomen alueille. Rahoitushaku on avoinna 13.12.2022–28.2.2023. Hakuilmoitus ja hakuohjeet on julkaistu Kainuun liiton sivuilla. Ennen rahoitushakemuksen jättämistä hakijan tulee olla yhteydessä hakukierroksen vastuuhenkilöihin Kainuun liitossa (yhteystiedot hakuilmoituksessa).