Etelä-Karjalan liittoItä-Suomen maakuntien liitot:Savon ja Karjalan ratojen välityskykyä on parannettava viipymättä

Itä-Suomen maakuntien liitot:
Savon ja Karjalan ratojen välityskykyä on parannettava viipymättä

Juna Mansikkakosken ratasillalla.

Itä-Suomen maakunnilla on kasvava huoli rappeutuvasta rataverkosta itäisessä Suomessa. Raideliikenteen kriittisiä pullonkauloja käsiteltiin Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa tiistaina 16.5. Kokouksessa julkistettiin maakuntien laatima kannanotto Savon ja Karjalan ratojen kehittämiseksi.

Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan johdosta tapahtuneet toimintaympäristön muutokset näkyvät vahvasti koko itäisen Suomen liikennejärjestelmässä, erityisesti Savon ja Karjalan radoilla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin strategisen tilannekuvan mukaan Saimaan kanavan liikennöinnin loppuminen sekä puutavaran tuonnin päättyminen Venäjältä ovat lisänneet kuljetuksia pääosiltaan yksiraiteisilla Savon ja Karjalan radoilla. Tavaraliikennemäärät ovat eräillä rataosuuksilla kasvaneet jopa 50 prosenttia.

Tuoreet rautatiekuljetusten liikenne-ennusteet vuoteen 2030 osoittavat liikennemäärien kasvua Savon ja Karjalan radoille myös jatkossa, ja kuljetusten määrä tulee pysymään korkealla aina vuoteen 2060 ulottuvissa ennusteissa.

Korjausvelka Savon ja Karjalan radoilla on kasvanut sietämättömäksi. Esimerkiksi Karjalan radan Kiteen Syrjäsalmen sillan korjauksen ja korjauksesta johtuvan liikennöinnin katkeamisen vaikutukset tulevat lisäämään Savon radan tavarakuljetusten määriä ja haastamaan radan kapasiteetin, koska muuta vaihtoehtoista reittiä ei ole Savonlinnan Laitaatsalmesta puretun ratasillan vuoksi. Myös Savon radalle on suunniteltu ratatöistä johtuvia liikennekatkoja kesälle 2024, mikä lisää tilanteen haastavuutta. Vaikutukset heijastuvat koko itäisen Suomen liikennejärjestelmään.

Nyt on syytä tarkastella koko itäisen Suomen tavaralogistiikan kannalta kriittistä rataverkkoa ja turvata sen välityskyky. Jo huoltovarmuuden näkökulmasta ratojen toimintavarmuus on turvattava. Välityskykyä on parannettava viipymättä Savon radalla jo ennen Karjalan radalle vuonna 2024 tulevaa liikennöintikatkoa. Karjalan radalle tulevaa liikennöintikatkoa on hyödynnettävä siten, että samaan aikaan radalla tehdään myös muita välityskykyä parantavia toimenpiteitä. Tärkeää on varmistaa, että toimenpiteet parantavat välityskyvyn lisäksi myös henkilöjunaliikenteen nopeuttamista.

Uuden eduskunnan on Liikenne 12 -suunnitelmassa otettava huomioon Savon ja Karjalan ratojen merkitys ja muuttuneet liikennemäärät. Kyseisillä radoilla on suuri merkitys maamme turvallisuudelle, huoltovarmuudelle sekä koko Suomen teollisuuden kannattavuudelle ja kilpailukyvylle.

Liikenne 12 -suunnitelma on käytännössä eduskunnan tärkein työkalu liikenneverkkojen suunnittelun ohjaamiseen. Itäisen Suomen maakuntien liitot tulevat mielenkiinnolla seuraamaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa ja pitävät huolen siitä, että alueen kansanedustajat ja kaikki eduskuntapuolueet saavat riittävästi oikeaa tietoa ja perusteluja Savon ja Karjalan ratojen järeiden kehittämistoimenpiteiden saamiseksi eteenpäin.

Itä-Suomen neuvottelukunta on kokouksessaan 2.3.2023 esittänyt rataverkon kehittämiseksi seuraavat toimenpiteet:

Itäisen Suomen saavutettavuuden parantamiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi

 1. Karjalan radan välityskyvyn parantaminen, kehittäminen ja nopeuden nosto
  • Luumäki–Joutseno-kaksoisraide (kustannusarvio noin 250 M€). Ratasuunnittelu aloitettu.
  • Imatra–Joensuu-rata (ka. noin 330 M€). Ratasuunnittelu käynnistymässä.
 2. Savon radan välityskyvyn parantaminen, kehittäminen ja nopeuden nosto (Proxion Oy:n v. 2021 laatiman Kouvola–Kajaani-rataosan selvityksen mukaan ka. 791 M€)
  • Kouvola–Kuopio-radan parantaminen ja nopeudennosto. Tarveselvitys tekeillä.
  • Kuopio–Kajaani-radan parantaminen. Tarveselvitys tekeillä.

Käynnistettyjen kehittämishankkeiden loppuun vienti ja jatkosuunnittelua vaativat toimet

Ratasuunnitelmat valmiina:

 • Kuopion ratapihojen puuttuvat parantamistoimenpiteet (ka. noin 35 M€)
 • Kontiomäki–Iisalmi–Ylivieska-radan parantamistoimenpiteet (ka. noin 70 M€)

Jatkosuunnittelua vaativat:

 • Rataverkon välityskyvyn parantaminen ja sähköistys väleille
  1. Joensuu–Kontiomäki
  2. Joensuu–Varkaus–Pieksämäki
  3. Joensuu–Viinijärvi–Siilinjärvi
 • Lauritsalan ratapihan kehittäminen liikennöitäväksi nykyistä pidemmille junille
 • Digiratahankkeen nopeampi toteuttaminen Savon ja Karjalan radoilla

Savon radasta väliltä Kouvola–Kuopio ja Karjalan radasta siihen liittyvine poikittaisyhteyksineen mukaan lukien Joensuu–Kontiomäki-rata on valmistumassa Väyläviraston tarveselvitys ja hankearviointi. Selvityksen ja arvioinnin valmistumisen myötä hankkeiden sisältö ja kustannusarvio tulevat muuttumaan.

Tarveselvityksissä otetaan huomioon myös välityskyvyn parantaminen. Yksittäisiä toimenpiteitä voidaan tehdä tarvittaessa nopeastikin.

Itä-Suomen neuvottelukunta on yhteistyöelin, joka edistää alueen yhteisiä asioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien liittojen johtavat luottamushenkilöt, maakuntajohtajat ja alueen kansanedustajat. Etelä-Savo toimii neuvottelukunnan puheenjohtajana vuonna 2023.

Lisätietoja:

Pentti Mäkinen
Etelä-Savon maakuntajohtaja
p. 050 500 2584

Markus Hirvonen
Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja
p. 050 357 7739

Pentti Malinen
Kainuun maakuntajohtaja
P. 044 797 0197

Satu Sikanen
Etelä-Karjalan maakuntajohtaja
p. 0400 661 318

Satu Vehreävesa
Pohjois-Savon vs. maakuntajohtaja
p. 044 714 2648