Etelä-Karjalan liittoItä-Suomen maakunnat esittävät kolmen tunnin junayhteyttä Helsinkiin

Itä-Suomen maakunnat esittävät kolmen tunnin junayhteyttä Helsinkiin

Etelä-Karjalan liitto yhdessä eräiden muiden maakuntaliittojen sekä kaupunkien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että Liikennevirasto yhdessä pääkaupunkiseudun ja maakuntaliittojen kanssa ryhtyy selvittämään Helsinki-Vantaanlentoaseman kautta kulkevan kaukoliikenteen ratayhteyden vaikutuksia ja kannattavuutta tavoitteena kolmen tunnin junayhteys Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin. Etelä-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi osaltaan esityksen kokouksessaan 16.4.2018.

Linjaus tarkoittaisi alle puolentoista tunnin matka-aikaa Lappeenrannasta ja alle kahden tunnin matka-aikaa Imatralta. Suora junayhteys päälentoasemalle on poikkeukselli sen tärkeä hanke Itä-Suomen ja koko maan kannalta.

Helsinki–Pietari -junayhteyden esiselvityksestä ilmenee, että Helsinki–Vantaan lentoasema–Porvoo–Kouvola -vaihtoehto on kansantaloudellisesti ja ympäristön kannalta edullisin ratkaisu. Se tukee parhaiten tasapainoista aluekehitystä ja useamman maakunnan saavutettavuutta. Linjaus on elintärkeä Itä-Suomen asukkaille ja teollisuudelle sekä erityisesti matkailu- ja muille palveluelinkeinoille.

Nopea junayhteys Helsinkiin ja Pietariin tukisi merkittävästi itäsuomalaisten matkailukohteiden (Saimaa, Tahko, Koli, Vuokatti) vetovoimaa ja niihin tehtäviä työllistäviä investointeja.

Rakentamalla yksi uusi lyhyempi yhteys Kouvolasta Koskenkylän ja Porvoon kautta lentoasemalle (112 km) saavutetaan kaksi tärkeää
päämäärää yhdellä kertaa: Karjalan ja Savon ratojen junayhteys Helsinkiin nopeutuu tuntuvasti ja samalla koko Itä-Suomi Kainuuta myöten pääsee yhdellä vaihdolla myös nopeasti Pietariin ja päinvastoin.

Esitys kolmen tunnin junasta.

Lisätietoja: liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen, puh. 040 6817163.