Valikko Sulje

Heli Gynther valittiin aluekehitysasiantuntijaksi

Heli Gynther

Mikkeliläinen kehittämispäällikkö Heli Gynther on valittu Etelä-Karjalan liiton uudeksi aluekehitysasiantuntijaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 7.12.2021.

Etelä-Savon maakuntaliitossa työskentelevä Gynther on vastannut Etelä-Savon matkailun ja kulttuurin kehittämistehtävistä. Gynther on moniosaaja, joka on aluekehittäjänä toiminut niin strategisen suunnittelun parissa kuin myös hankkeiden rahoittamisen, valmistelun ja valvonnan tehtävissä.

Etelä-Karjalan liitossa aluekehitysasiantuntija tulee työskentelemään osana elinvoimapalveluiden tiimiä. Matkailun ja kulttuurin aluekehitystehtävät tulevat olemaan osa Heli Gyntherin työnkuvaa myös Etelä-Karjalassa. Työhön kuuluvat myös erilaiset kansallisen ja EU-rahoitukseen liittyvät rahoittajan asiantuntijatehtävät.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma käynnistyttyä Etelä-Karjalan liitto tulee toimimaan varoja välittävänä viranomaisena Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitusten osalta. Gyntherin osaamisesta on hyötyä maakuntaliiton uusien vastuullisten tehtävien haltuun ottamisessa ja käytännön toteutuksessa.

Heli Gyntherillä on aiempien työtehtävien ansiosta asiantuntemusta Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yhteistyöstä ja erityisesti Saimaan matkailun kehittämisessä. Hän on ollut mm. mukana Lake Saimaa ry:n ja Saimaa-sopimuksen valmistelutyössä. Molempien maakuntien tavoitteena on nostaa Saimaan alue Suomen kolmen merkittävän matkailualueen joukkoon Helsingin ja Lapin rinnalle. Yhteistyötä organisoidaan Lake Saimaa ry:n toiminnassa.

Myös kulttuurin ja ruokakulttuurin kehittäminen on ollut osana Gyntherin tehtävänkuvaa Etelä-Savossa. Hän oli vahvasti mukana Saimaa-ilmiö hankkeessa, ja hän on vastannut Etelä-Savon maakuntaliitossa D.O. Saimaa -laatu- ja alkuperämerkin kehittämisestä.

Koulutukseltaan Heli Gynther on yhteiskuntatieteiden maisteri Joensuun yliopistosta, aluesuunnittelun koulutusohjelmasta.