Etelä-Karjalan liittoEU-ohjelmatukea matkailun ja vetytalouden yhteistyöhankkeisiin

EU-ohjelmatukea matkailun ja vetytalouden yhteistyöhankkeisiin

EU-lipputunnus sekä Vipuvoimaa EU:lta -logo.

Etelä-Karjalan maakuntahallitus (30.1.2023) teki myönteiset päätökset EU-React-tuesta neljälle yhteishankkeelle, joita toteutetaan eteläkarjalaisten ja kymenlaaksolaisten toimijoiden kesken. Kolme hanketta liittyy vetytalouteen ja yksi matkailuliiketoiminnan yhteistyöhön Kaakkois-Suomessa. Hankepäätökset menevät vielä Etelä-Karjalan maakunnanyhteistyöryhmän käsittelyyn. Myös Kymenlaakson puolella tehdään vastaavat päätökset yhteistyöhankkeista.

Kolme vetytalouteen liittyvä hanketta saa yhteensä liki miljoonan euron rahoituksen. Kustannuksiltaan suurin, yli puoli miljoonaa saava hanke, on Vetyä, virtaa Kaakkoon. Hankkeen tarkoituksena on uusiutuvan energian ja vetytalouden tuotantopotentiaalin taloudellisen hyödyntämisen edellytyksiä sekä niihin pohjautuvan liiketoiminnan kehittymistä erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Hankkeessa ovat mukana Lappeenranta, Imatra, LUT- yliopisto, Kouvola Innovation Oy sekä Cursor Oy. Suomen Vetylaakso ry:n toiminnan käynnistäminen sekä maankäytöllisen rakenneselvitysten tekeminen ovat hankkeen keskeisimmät tavoitteet.

Toinen vetylaaksokokonaisuuteen liittyvä hanke on Etelä-Karjalan kuntien yhteishanke, Vetyä, virtaa Kaakkoon – Mallinnuksesta markkinoihin hankkeessa kehitetään ratkaisuja, joilla Etelä-Karjalan vetylaakson syntymistä voidaan vauhdittaa. Tavoitteena on parantaa Etelä-Karjalan houkuttelevuutta ja kilpailukykyä uusien vety- ja energiainvestointien sijoituskohteena. Hankkeessa syvennetään Etelä-Karjalaan keskittynyttä osaamista ja toimintavalmiutta energiamurrokseen liittyen.

Kolmas osa hankekokonaisuutta on hukkalämmön hyödyntämiseen liittyvä hanke. Vetyä, virtaa Kaakkoon – hukkalämmön hyödyntämispotentiaali. Hankkeen päätavoitteena on selvittää vedyn tuotantoon
liittyvän hukkalämmön mahdollista hyödyntämistä EteläKarjalassa ja Kymenlaaksossa. Vihreää vetyä tuotetaan elektrolyysiprosessissa, joka tuottaa samanaikaisesti sivutuotteita kuten lämpöä ja happea. Näiden sivutuotteiden hyödyntäminen voi mahdollisesti vähentää vihreän vedyn tuotantokustannuksia, mutta esimerkiksi hukkalämmön tarjoamiin mahdollisuuksiin on kiinnitetty vain vähän huomiota tähän mennessä.

EAKR-rahoitusta myönnettiin myös Kymenlaakson kanssa yhteistyössä tehtävälle matkailuhankkeelle. Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä. Hankkeen keskeisenä läpileikkaavana teemana on sekä fyysisen että digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen. Fyysistä saavutettavuutta parantavat uusien matkailureittien rakentaminen ja digitaalista saavutettavuutta alueen tunnettuuden ja matkailumielikuvien vahvistaminen sekä matkailupalveluiden vaivattomamman ostettavuuden edistäminen.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella on paljon potentiaalisia reittejä ja niiden varrella olevia matkailutuotteita,
mutta näitä ei ole paketoitu eikä yhdistetty isompiin kokonaisuuksiin. Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen
kansainvälisille asiakkaille ja ryhmille on erittäin tärkeää, jotta saadaan luotua ympärivuotisempaa matkailua alueella ja autettua alueen yrityksiä löytämään reittejä ja tuotteistamaan näille palveluja ja uusia palvelukokonaisuuksia.

Lisätietoja hankkeista: Aluekehityspäällikkö Heli Gynther, puh. +358 40 485 5109, [email protected]