Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan Ukraina-yhteistyö syvenee

Etelä-Karjalan Ukraina-yhteistyö syvenee

Ystävyysalue- ja ystävyyskuntasopimuksen allekirjoittajat.

Etelä-Karjalan liiton edustajat vierailivat viime viikolla Uzhorodin kaupungissa Taka-Karpatian alueella Länsi-Ukrainassa. Uzhorodiin kokoontui raja-alueiden edustajia Ukrainasta ja Ukrainan naapurimaista keskustelemaan Ukrainan tilanteesta ja rajat ylittävästä yhteistyöstä. Tapaaminen oli osa Euroopan raja-alueiden yhdistyksen (AEBR) ulkorajatyöryhmän toimintaa, jossa pyritään edistämään myös Ukrainan ja EU:n alueiden yhteistyötä, avustustoimintaa Ukrainaan ja tulevaa jälleenrakentamista. AEBR:n puheenjohtajana toimii Etelä-Karjalan liiton yhteyspäällikkö Johannes Moisio.

AEBR-verkoston kautta Etelä-Karjalan liitolle on rakentunut yhteydet Ukrainaan, ja vuonna 2017 solmittiin ystävyysaluesopimus Koillis-Ukrainassa sijaitsevan Harkovan alueen kanssa. Sopimus allekirjoitettiin uudelleen Uzhorodissa tiistaina 6.6.2023 ja sen allekirjoittivat Harkovan aluehallinnon puheenjohtaja Tetyana Ehorova-Lutsenko ja Etelä-Karjalan liiton maakuntajohtaja Satu Sikanen.

Samalla matkalla solmittiin myös uusi ystävyyskuntasopimus Taipalsaaren kunnan ja Harkovan alueella sijaitsevan Pesochinin kunnan välille. Taipalsaaren kunnan puolesta sopimuksen allekirjoitti kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarmo Turunen.

Etelä-Karjalan delegaatiolla oli mahdollisuus tutustua Suomen Punaisen Ristin tuella viime syksynä avatun klinikan toimintaan Uzhorodissa. Aluksi kenttäsairaalana toimineella ja myöhemmin lämpimiin sisätiloihin muuttaneella klinikalla vastattiin lisääntyneen terveydenhuollon kysynnän tarpeisiin. Etelä-Karjalan liitto ja maakunnan useat kunnat ovat avustaneet Ukrainaa muun muassa Suomen Punaisen Ristin kautta.

Ukrainalaiset osoittivat syvää kiitollisuutta saamastaan tuesta ja korostivat tuen merkitystä ukrainalaisten kriisinkestävyydelle. Ystävyyssopimuksilla ukrainalaiset alueet ja kaupungit saavat yhteyksiä läntiseen Eurooppaan.

”Ystävyyssopimuksilla on erityisesti tässä ajassa arvo itsessään, mutta sopimukset luovat pohjaa myös konkreettiseen yhteistyöhön esimerkiksi elinkeinoelämälle ja koulutussektorille”, kertoo maakuntajohtaja Satu Sikanen.

Matkan aikana kuultiin myös Harkovan tilanteesta ja tutustuttiin Lounais-Ukrainassa sijaitsevaan Taka-Karpatian alueeseen. Sodan sytyttyä Harkovasta lähti pakoon suurin osa 2,6 miljoonan asukkaan väestöstä, mutta ihmisiä on palannut takaisin. Nyt alueella elää noin 1,5 miljoonaa ihmistä, mutta Harkovan alue on kärsinyt pahoin venäläisten iskuista.

Noin 1,2 miljoonan asukkaan Taka-Karpatian alue on sen sijaan toistaiseksi välttynyt sodan tuhoilta. Se on ottanut vastaan noin 380 000 sotaa pakoon lähtenyttä. Heidän asuttaminen ja palveluiden järjestäminen sekä vahingoittuneen kansallisen infrastruktuurin vaikutukset näkyvät arjessa myös maan länsiosissa. Alueelle rakentuu nopealla tahdilla uutta asuntokantaa ja yritystoimintaa. Lisää evakuoituja ukrainalaisia odotettiin jälleen saapuvaksi Kahovkan padon murtumisesta aiheutuneen tulvan keskeltä.

Etelä-Karjalasta Uzhorodissa vierailivat Satu Sikasen ja Jarmo Turusen lisäksi Etelä-Karjalan Yrittäjien järjestöpäällikkö Pasi Toropainen ja Etelä-Karjalan liiton yhteyspäällikkö Johannes Moisio.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Satu Sikanen, p. 0400 661318.

Kuva: Etelä-Karjalan liitto. Kuvassa vasemmalta Taipalsaaren kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarmo Turunen, Harkovan aluehallinnon puheenjohtaja Tetiana Yehorova-Lutsenko, maakuntajohtaja Satu Sikanen, Pesochinin kunnan varajohtaja Aleksandr Podshivalento ja Harkovan alueen edustajat Yevgenii Grytskoc ja Ilona Khachaturyan.