Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan kuntia ja muita kehittäjäorganisaatioita kannustetaan osallistumaan Vihreän siirtymän valtakunnallisiin hakuihin (EAKR/YM)

Etelä-Karjalan kuntia ja muita kehittäjäorganisaatioita kannustetaan osallistumaan Vihreän siirtymän valtakunnallisiin hakuihin (EAKR/YM)

Suurennuslasi hakemuslomakkeen päällä

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 ”Hiilineutraali Suomi” toimintalinjan alueellisten rahoitusten (EAKR) ohella toteutetaan myös uutta valtakunnallista kokonaisuutta, josta vastaa Ympäristöministeriö (YM). Rahoittajaviranomaisina toimivat Pohjois-Pohjanmaan ja Hämeen ELY-keskukset.

”Vihreän siirtymän edelläkävijyys on meille strateginen kärkitavoite. Alueen toimijoilla on paljon kyvykkyyksiä ja verkostoja aiheen tiimoilta. Valtakunnalliset haut avaavat uuden mahdollisuuden ylimaakunnalliseen yhteistyöhön” toteaa aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri Etelä-Karjalan liitosta. Ohjelmakauden aikana tarjolla on yhteensä 27 miljoonaa euroa energiatehokkuuden, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja kiertotalouden edistämisen teemoista. Rahoitusta voivat hakea muun muassa yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, muut alueelliset toimijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä yhdistykset ja säätiöt.

Kevään haut päättyvät lokakuun alussa. Valtakunnalliselle teemakokonaisuudelle on käynnissä myös koordinaatiohanke, joka palvelee hanketoimijoita hakujen aikana esimerkiksi hankekonsortioiden kokoamisessa. Valtakunnallisella toiminnalla haetaan laajempia maakuntarajat ylittäviä skaalautuvia kehittämis- ja demonstraatiohankkeita, joissa tunnistetaan kokeilukulttuuri ja uusien toimintamallien ja hyvien käytänteiden esiin tuominen. Hankkeiden kohderyhmien ja vaikutusten tulee olla laajoja.

”Energiatehokkuusteema tarjoaa mahdollisuuksia esim. julkisten rakennusten energiatehokkuuden pilotointiin liittyvien mallien monistamiseen tai asuinalueiden energiatehokkuuteen liittyvien yhteistoimintamallien kehittämiseen. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi on tarjolla tukea esimerkiksi erilaisten riskienhallintaan ja ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointiin liittyvien prosessien kehittämiseen. Esimerkiksi näissä aiheissa näen kiinnostavia mahdollisuuksia kuntien ylimaakunnallisille yhteishankkeille”, kertoo aluekehityspäällikkö Peuhkuri.

Ensimmäiset valtakunnalliset ”Hiilineutraali Suomi” -toimintalinjan haut ovat avoinna 27.4.-2.10.2023 Alla linkit hakuilmoituksiin EURA2021-järjestelmässä:

Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintätoimet

Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta

Etelä Suomen Kohti Hiilineutraalia Suomea -tilaisuus järjestetään syksyllä Lappeenrannassa. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä tapahtuma-ajankohtaa.