Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan kunnissa tiivistetään kulttuuriyhteistyötä

Etelä-Karjalan kunnissa tiivistetään kulttuuriyhteistyötä

lapset puhaltavat saippuakuplia rivissä seisoen.

Etelä-Karjalan liitto sai myönteisen rahoituspäätöksen opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksesta vuosille 2023–2024. Erityisavustus myönnettiin alueellisen kulttuurin kehittämistehtävän hoitamiseen. Kuntien kulttuuritoimintalain mukaan kehittämistehtävällä tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien yhteistoimintaa.

Etelä-Karjalan kuntien yhteistyön tiivistämisellä haetaan uudenlaisia toimintamalleja kulttuuripalveluiden järjestämiseen. Hankkeella toteutetaan yhteistoimintakokeiluja ja tehdään maakunnan kulttuurityötä ja -toimijoita näkyväksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus on 160 000 €, jonka lisäksi hankkeelle kohdentavat kuntarahoitusta Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunta ja Etelä-Karjalan liitto. Hankkeelle palkataan kulttuurikoordinaattori, joka työskentelee kuntien kulttuurivastaavien tukena ja vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta.

”Kulttuurikoordinaattorin saaminen kuntien kulttuurityöntekijöiden verkostomaisen yhteistyön vetäjäksi, on todella tervetullut lisä kulttuurikentälle”, sanoo Etelä-Karjalan liiton aluekehityspäällikkö Heli Gynther.

Lisätietoja: Aluekehityspäällikkö Heli Gynther, puh: +358 40 485 5109, [email protected]

Kuva: Imatran kaupungin kuvapankki.