Valikko Sulje

Etelä-Karjalaan avustuksia Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -avustushaussa

kuvituskuvassa vihreän auton rengas

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma vauhdittaa paikallista ja alueellista ilmastotyötä Suomessa. Tavoitteena on, että kuntien ja maakuntien kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät vähintään kansallisen hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen mukaisesti, mahdollisimman kustannustehokkaasti ja hyväksyttävästi. Kaksi Etelä-Karjalan hanketta on saanut rahoitusta ohjelmassa avoinna olleesta hausta.

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma tukee ja rahoittaa kuntien ja alueiden ilmastotyötä hankintojen ja valtionavustusten kautta. Suurin osa ohjelman rahoituksesta suunnataan suoraan kuntien ja alueiden omien ilmastohankkeiden avustamiseen. Lähtökohtana hankkeissa on ottaa käyttöön parhaita ilmastokäytäntöjä ja kokeilla uusia.

Etelä-Karjala menestyi hyvin hankehaussa, missä ministeriö jakoi tukea 20 kehityshankkeelle. Avustusta jaettiin yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Etelä-Karjalassa rahoitusta saa kaksi elokuussa alkavaa hanketta.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon kehittäminen Etelä-Karjalassa


Etelä-Karjalan liiton koordinoiman hankkeen tavoitteena on edistää henkilö- ja tavaraliikenteen siirtymistä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin. Jakeluverkon kehittämissuunnitelman tavoitteena on madaltaa kynnystä jakeluverkon laajenemiselle harvaan asutuilla alueilla. Nämä ovat alueita, joilla joukkoliikennetarjonta ei vastaa kysyntää ja yksityisautoilu on usein ainoa vaihtoehto. Sen vuoksi näillä alueilla on erityisen tärkeää madaltaa kynnystä vaihtoehtoisiin käyttövoimiin siirtymiseen.

Ratkaisuja haetaan yhteensovittamalla maankäytöllisiä haasteita sekä sujuvoittamalla lupakäytäntöjä ja kaavoitusta uusien yksityisten, puolijulkisten ja julkisten lataus- ja jakeluasemien rakentamiseksi.

Lisätietoja: Sonja Tynkkynen, etunimi.sukunimi@ekarjala.fi

Orgaanisen jätteen arvoketjun kehitys Etelä-Karjalassa


Etelä-Karjalan Jätehuollon hankkeessa keskitytään biokaasulaitoksen prosessin toisen päätuotteen eli mädätysjäännöksen tuotteistukseen ja tuotteesta viestimiseen. Hankkeessa tarkastellaan mädätysjäännöksen käsittelyvaihtoehtoja ja pyritään luomaan laadukkaita lopputuotteita paitsi paikallisiksi uusiksi peltolannoitteiksi myös vaihtoehtoisesti maanparannusaineiksi kuntien viherrakentamiskohteisiin.

Lisätietoja: Mika Suomalainen, etunimi.sukunimi@ekjh.fi