Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjala panostaa lähivuosina kokeilevaan kehittämiseen ja kaupallistamiseen

Etelä-Karjala panostaa lähivuosina kokeilevaan kehittämiseen ja kaupallistamiseen

(Tiedote 19.2.2018)

Maakuntahallitus on kokouksessaan 19.2.2018 hyväksynyt Etelä-Karjalan innovaatiostrategian 2018-2021. Strategia kokoaa yhteen Etelä-Karjalan lähivuosien innovaatioiden kehittämisen painopisteet. Kyseessä on tiivistys alueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) -vahvuuksista ja kehityssuunnista. Strategiaa hyödynnetään julkisen rahoituksen kohdentamisessa, EU:n innovaatio-ohjelmien rahoituksen hakemisessa suoraan Brysselistä, uuden EU-ohjelmakauden valmistelussa sekä maakunnan markkinoinnissa sijoittuville yrityksille ja osaajille.

Strategiaa toteuttavat alueen elinkeinoelämä, tutkimus- ja koulutussektori, kansalaisyhteiskunta, kolmas sektori ja julkishallinto sekä yhteistyön edistäjänä että omassa toiminnassaan. Pienen maakunnan tuottelias innovaatiotoiminta edellyttää tiivistä vuorovaikutusta parhaiden kumppaneiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Visiona on, että vuonna 2030 ”eKarjala on ratkaisukeskeinen, kokeileva ja oppiva uuden teknologian hyödyntämisen edelläkävijäalue”. Tavoitteena lähivuosina on vahvistaa kokeilukulttuuria, osaamispohjaista yrittäjyyttä sekä luoda alueelle tunnettuutta uusien, kiinnostavien teknologisten ratkaisujen kehittäjänä.

Paikallisten korkeakoulujen ja elinkeinoelämän rajapinnassa on jo syntynyt uutta kasvuhakuista liiketoimintaa. Maakunnan tavoitteena on vahvistaa alueen toimintaympäristöä siten, että edellytyksen osaamisen siirtymiselle kaupallisiksi tuotteiksi ovat entistä paremmat. Tärkeässä roolissa ovat myös alueen elinkeinoelämän uudistuminen ja toimijoiden kiinnittyminen alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämisverkostoihin.

”Ajankohta innovaatiostrategian vahvistamiselle on otollinen. Viime kuukausina olemme saaneet nähdä, kuinka yliopiston osaamiseen perustuvat yritykset ovat saaneet lisäpanostusta ympärilleen ja vahvemmat hartiat tehdä kansainvälinen läpimurto”, toteaa innovaatiostrategiaa valmistellut aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri.

Etelä-Karjalan liiton rooli on edistää strategian toteutumista verkostoissa, ylläpitää jatkuvaa keskustelua alueen kehittäjätahojen kanssa, jotta voidaan tunnistaa yhteisiä resurssi- tai edunvalvontatarpeita. Uudistuminen on iso mahdollisuus myös julkiselle sektorille ”Innovaatiostrategian kärkialat puhdas energia ja ympäristö, uudet teolliset menetelmät ja materiaalit, sekä älykkäät palvelut koskettavat myös alueen kuntia. Alueen julkisten toimijoiden omia prosesseja ja investointikohteita voidaan hyödyntää alustana uudenlaiselle tekemiselle. Myös hankintatoiminnan kehittäminen on keskeisessä roolissa.” kertoo Peuhkuri.

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri, p.040-631 5970