Etelä-Karjalan liittoENPI 2007-2013 Ex-post – tulosten ja vaikutusten arviointi

ENPI 2007-2013 Ex-post – tulosten ja vaikutusten arviointi

(ENPI CBC 2007–2013 -ohjelman tiedote)

Euroopan komissio teetti ENPI CBC 2007-2013 ohjelmakaudesta loppuarvioinnin vuonna 2017–2013 ja sen tuloksena on julkaistu loppuarviointiraportti.

Arvioinnissa keskityttiin tarkastelemaan ENPI CBC ohjelmakauden toteutumista sekä laadullisten että määrällisten indikaattoreiden perusteella ja erityisesti toimenpiteiden vaikuttavuutta, tehokkuutta, tulosten kestävyyttä ja EU rahoituksen tuomaa lisäarvoa alueille. Havaitut epäkohdat otettiin huomioon laadittaessa suosituksia sekä nykyisten CBC 2014-2020 ohjelmien toteuttamiseen, että vuoden 2020 jälkeen toteutettavien ohjelmien valmisteluun.

Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI 2007-2013 valittiin arviointiin mukaan yhdeksi esimerkkitapaukseksi (Final report volume II: Annexes 1-3 p. 49) laajojen investointihankkeiden kautta, ja ns. “peili hankkeiden” toteuttamisen todettiin onnistuneen erinomaisesti. Menetelmä, jossa osallistuvat maat ottavat vastuuta omien strategioiden mukaisesta toiminnasta ja voivat määritellä itse omat tavoitteet yhteistyölle, osoitti tuottavan hyvän tuloksen ja hyödyntävän parhaalla tavalla sekä Suomen että Venäjän kansallisia intressejä raja-alueiden kehittämisessä.

Loppuarvioinnin yhteenveto ja raportti (englanninkielisenä):

Yhteenveto

Raportti 

Liitteet 1-3

Liitteet 4-16