Etelä-Karjalan liittoAlueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO ERM) rahoitusta haettavissa Etelä-Karjalan liitossa

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO ERM) rahoitusta haettavissa Etelä-Karjalan liitossa

(Tiedote 24.4.2018)

AIKO on yksi pääministeri Sipilän hallituksen aloittamista aluekehittämistoimista ja hankkeiden toteutusaikaa on hallituskauden loppuun. Työ- ja elinkeinoministeriön maakunnille jakaman AIKO rahoituksen tavoitteena on kehittää aluetta sen omilla vahvuuksilla ja mahdollistaa ketterät kokeilut, joiden avulla saatetaan alkuun laajempia kehitysprosesseja.

Etelä-Karjalan liiton AIKO ERM (ennakoitu rakennemuutos) rahoituksessa on meneillään valintajakso 23.4.-10.6.2018, jonka aikana saapuneet hankehakemukset käsitellään samanaikaisesti.

Etelä-Karjalan painopisteitä ovat

  • Maakunnan kansainvälistymisen uudet avaukset strategisilla toimialoilla
  • Nuorten yrittäjyys-potentiaalin hyödyntäminen
  • Uuden innovatiivisen liiketoiminnan kehittäminen Etelä-Karjalan älykkään erikoistumisen aloilla

sekä edelliset läpileikkaavana teemana digitalisaatio.

Hankkeiden tulee tukeutua Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaan 2018-2021, Innovaatiostrategiaan 2018-2021 (älykäs erikoistuminen) ja Etelä-Karjalan ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelmaan, jotka ovat on luettavissa Etelä-Karjalan liiton sivuilta .

Tarkempaa tietoa AIKO-rahoituksesta, hakuohjeita sekä esimerkkejä hankkeista löytyy verkkosivulta: https://liitto.ekarjala.fi/hankerahoitus/aiko-rahoitus/.

Hankkeet voivat olla kustannusarvioltaan enintään 100 000 euroa. AIKO-rahoituksen osuus voi olla enintään 80 prosenttia kokonaiskustannuksista. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään 30.4.2019.

Hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä Etelä-Karjalan liittoon ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoja:
Aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri, Etelä-Karjalan liitto, [email protected] tai 040-631 5970