Valikko Sulje

Saimaan seudun matkailumarkkinoille etsitään uusia asiakkaita – Saavutettava Saimaa saa React-EU -rahoitusta

Lentokone laskeutuu.

Suomen matkailumarkkinat ovat murroksessa. Maantieteellinen sijainti Venäjän naapurimaana on muuttunut
mahdollisuudesta haasteeksi ja uhkaa matkailuelinkeinoa. Kuitenkin kesä 2022 osoitti että Suomen imago ja mielikuva
rauhallisena ja turvallisena maana ylläpitää mielenkiintoa matkailijoiden keskuudessa. Koronapandemia käynnisti
perustavan laatuisen muutoksen matkailutoimialan näkökulmasta.

Myös Etelä-Karjalan vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä määritellään nyt uudelleen. Venäläisten osuus maakunnan matkailijavirrassa on romahtanut Venäjän käymän sodan myötä. Etelä-Karjalan kansainvälisten matkailijoista suurin matkailijaryhmä oli venäläiset yli 80% osuudella vuonna 2019. Nyt Venäjä on kadonnut täysin kymmenen suurimman turistimaan listalta.

Ylilentokielto, uusi epävarma geopoliittinen tilanne ja jatkuvasti muuttuvat suhdanteet vaikuttavat siihen että korvaavia markkinoita on etsittävä erittäin nopeasti, sillä pandemian ja geopoliittisen tilanteen rauhoittumista ei ole varaa jäädä odottelemaan.

Matkailijat miettivät nyt tarkkaan miten hyvin destinaatio on saavutettavissa. Erityisesti kasvavat polttoainekustannukset ja matkustuskulut vaikuttavat päätökseen seuraavan matkakohteen valinnassa. Saavutettavuus on alueen matkailukasvun edellytys.

Uusia matkailijoita charter-lennoilla

Etelä-Karjalan maakuntahallitus teki myönteisen rahoituspäätöksen goSaimaan ”Saavutettava Saimaa” -hankehakemuksesta kokouksessaan 17.10.2022. Kymmenen kuukautta kestävän hankkeen päätavoitteita on Saimaan alueen ja erityisesti Etelä-Karjalan saavutettavuuden parantaminen. Hanke edistää alueen palvelutarjonnan uudistumista koronapandemian jälkeen, tukee matkailutarjonnan paketointia ja käynnistää selvitystyön chartereiden ja muiden lentoyhteyksien käynnistämiselle. Hankkeen saama 131 000 € rahoitus tulee React-EU -rahoista, joilla tuetaan koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista Unionin alueella.

Saimaan luonnon, matkailuyritysten, matkailutarjonnan ja -kohteiden parempi tuotteistaminen, digitaalisten työkalujen
hyödyntäminen ja kestävien matkailutuotteiden paketointi houkuttelevaan muotoon edistäisivät sesonkien pidentämistä
ja sitä kautta toimialan kannattavuutta ja vetovoimaa. Edistämällä palvelutarjonnan monipuolistamista hankkeessa
rakennetaan verkostoja kansainvälisiin matkajärjestäjiin.

Hanke kytkeytyy vahvasti Saimaan alueen sekä Lappeenrannan matkailustrategiaan edistämällä matkailupalveluiden saavutettavuutta. Saimaan matkailustrategian ytimessä on tavoite mahdollistaa matkailijoiden palveluoston 30 sekunnissa ja luontoon pääsemisen 30 minuutissa.

Esiselvityshankkeessa selvitetään mm. mahdollisuutta käynnistää charter lentoja alueelle ja mahdollisuutta hyödyntää sähkölentokoneitä hyödyntävien liiketoimintojen syntymistä alueella. Tavoitteena on luoda verkostoja mahdollisia uusia lentoreittejä ajatellen. Lento-, raide- ja tieliikenne liittyvät toisiinsa, matkaketjuja täytyy kehittää suunnitelmallisesti, jotta alueelle pääsee kaikkialta kätevästi.

Selvityshankkeen tavoitevuodeksi on asetettu vuosi 2024, jolloin juhlitaan Saimaa ERG (European Region of Gastonomy) vuotta ja Lappeenrannassa Kulttuuriunelma vuotta. Tuloksina saadaan mm. selkeä konseptointi ja esitys, miten ensimmäisiä charter koneita saadaan Lappeenrantaan 2024.

Lisätietoja: goSaimaa Oy, johtaja Katja Vehviläinen, puh. +358 (0)44 717 7991, katja.vehvilainen(at)gosaimaa.com