Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan ensimmäiset oikeudenmukaisen siirtymän JTF-rahat on jaettu

Etelä-Karjalan ensimmäiset oikeudenmukaisen siirtymän JTF-rahat on jaettu

Katja Vehviläinen istuu pöydän ääressä.

Euroopan unionin oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund) JTF-rahoituksella vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Etelä-Karjalan liiton JTF-rahoitushaku avautui huhtikuussa 2023, ja ensimmäiset rahoituspäätökset valmistuivat lokakuussa.

Elokuun loppuun mennessä JTF-hankerahoitusta oli haettu yli 10 miljoonan euron edestä, joten kysyntää rahoitukselle on ollut paljon. JTF -haku on auki 31.12.2023 saakka niin kehittämishankkeiden kuin kuntien perusrakenteen investointituen osalta.

Panostusta matkailun kehittämiseen

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo aikovat yhdistää voimansa Saimaan alueen matkailun kehittämisessä Lake Saimaa 2.0 -hankkeessa, jossa luodaan muun muassa uusia matkailutuotteita yhdessä alueen matkailuyrittäjien kanssa.

GoSaimaan johtaja Katja Vehviläinen on innoissaan uudesta hankkeesta ja sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista: ”Aivan mahtavaa että päästään vahvistamaan yhteistyötä koko Saimaan alueella! Rahoituksen avulla panostamme tuotekehitykseen yrittäjien kanssa ja teemme näyttäviä toimenpiteitä Saimaan alueen tunnettuuden vahvistamiseksi.”

Kaikkein eniten Vehviläinen iloitsee siitä, että yli 25 eteläkarjalaista matkailuyritystä on lähtenyt mukaan hankkeeseen. GoSaimaan hallinnoimalle Lake Saimaa 2.0 – matkailutuotteilla kansainvälisille markkinoille -hankkeelle myönnettiin tukea 1 042 320 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1,3 miljoonaa euroa.

Rahoitusta myös erä- ja luontokulttuurimuseolle sekä LUTille

Maakunnassa uskotaan vahvasti alueen matkailun mahdollisuuksiin, mistä kielii myös Erä- ja luontokulttuurimuseon arkkitehtisuunnitteluun myönnetty tuki. Museolla olisi toteutuessaan merkittävä vaikutus alueen elinvoiman ja TKI-toiminnan kasvulle, joten hankkeen edistäminen on tärkeä panostus koko maakunnalle. Tukea myönnettiin museoon liittyville hankkeille yhteensä 797 488 euroa, josta tuki kohdentuu hakijoille seuraavasti:

  • Suomen Erämuseosäätiö 134 974 euroa
  • Imatran kaupunki 662 515 euroa

Rahoitusta myönnettiin myös Tutkimusperustaiset ideat kasvuun -hankkeelle, jota hallinnoi Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT. Hankkeen tavoitteena on muodostaa teknologiaekosysteemi yritysten ja nuorten tutkijoiden välille, mikä tukee alueen pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis- ja innovointivalmiuksia. Tuen määrä on 196 667 euroa.

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Heli Gynther, [email protected], 040 485 5109


Kuvassa ylhäällä GoSaimaan johtaja Katja Vehviläinen.