Etelä-Karjalan liittoKutilan kanava – ovi Suur-Saimaalle

Kutilan kanava – ovi Suur-Saimaalle

3D-mallinnettu kuva Kutilan kanavasta.

Kutilan kanavahanke etenee

Etelä-Karjalan liitto käynnisti Taipalsaarelle sijoittuvan Kutilan kanavan toteuttamiseen tähtäävän suunnittelu- ja selvityshankkeen huhtikuussa 2018. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. Hanketta luotsaa ohjausryhmä, jossa on edustettuna maa- ja vesialueiden omistajia, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, alueen kunnat, Lappeenrannan satamalaitos, Väylävirasto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä useita muita sidosryhmiä.

3D-mallinnettu kuva kanavasta.
Näkymä Kutilan kanavalle Suur-Saimaalta saavuttaessa.

Yhdistetty vesiliikenne- ja ympäristöhanke

Kutilan kanavan rakentamisen tavoitteena on sujuvoittaa vesiliikennettä eteläisellä Saimaalla sekä luoda toimintaedellytyksiä eri elinkeinoille, kuten matkailulle ja majoituspalveluille. Kanavan yhteyteen on suunnitteilla pumppaamoratkaisuja, joiden avulla Suur-Saimaan vettä tullaan siirtämään Pien-Saimaalle, erityisesti rehevöitymisestä kärsivälle Maavedelle. Kanavahankkeella tulee siten olemaan merkittäviä vaikutuksia Pien-Saimaan vedenlaatuun ja sitä kautta alueen virkistysarvoihin.

3D-mallinnettu kuva kanavasta. Etualalla näkyy kanootti.
Kutilan Kanava tulee palvelemaan vesilläliikkujia aina melojista risteilyvieraisiin. Tulevan sillan alituskorkeus on 18 metriä, joten myös purjeveneet voivat vaivatta kulkea uuden väylän kautta.

Selvitystyöt etenevät

Hankkeen aikana on jo saatu valmiiksi Kutilan kanavan ja pumppaamojen yleissuunnitelmat, pumppaamoratkaisujen vedenlaatu- ja virtaamamallinnus sekä arvio hankkeen ekologisista vaikutuksista Pien-Saimaaseen, erityisesti Maaveteen. Seuraavaksi työlistalla on luontoinventointeja, kuten viitasammakko-, linnusto- ja sudenkorentoselvityksiä. Laadittavana on myös YVA-menettelyn (ympäristövaikutusten arviointi) tarpeen selvittäminen eli YVA-tarveharkintapyyntö.

Tutustu tarkemmin Kutilan kanavaan Etelä-Karjalan liiton laatimasta esitteestä.

ja videosta:

Lisätietoja: Matti Vaittinen, ympäristöpäällikkö, [email protected], 040 139 0173