Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan kunnissa tehdään suunnitelmallista ilmastotyötä

Etelä-Karjalan kunnissa tehdään suunnitelmallista ilmastotyötä

Ilmastoasiantuntija Mari Matikainen esittelypisteellä Luumäen torilla

Ilmastoasiantuntija Mari Matikainen Luumäen torilla kertomassa kuntien ilmastosuunnitteluhankkeesta.


Maapallon ilmasto lämpenee ihmisten toiminnan kiihdyttämänä ja se on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme. Lämpenevä ilmasto vaikuttaa kielteisesti luontoon sekä ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ja sen vaikutukset näkyvät jo nyt myös meillä Suomessa.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät jakaudu tasaisesti, vaan ne kohdistuvat raskaimmin erityisesti maailman vähävaraisimpiin. Siksi onkin tärkeää, että erityisesti varakkaammat alueet ja ihmiset tekevät kaikkensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ilmastosuunnitelmalla vauhtia päästövähennyksiin

Etelä-Karjala on vuodesta 2019 lähtien kuulunut Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan Kohti hiilineutraaleja kuntia (Hinku) -verkostoon. Hinku-maakunnat sitoutuvat yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Diagrammi Etelä-Karjalan päästökehityksestä vuosina 2005-2022. Vertailukohtana vuoden 1990 päästötaso.

Etelä-Karjalan päästökehitys vuosina 2005-2020. Vuodesta 2007 maakuntamme kokonaispäästöt ovat vähentyneet 43 %. Hinku-tavoitteen saavuttamiseen on siis vielä matkaa. Lähde: Syke, hiilineutraalisuomi.fi

Ilmastotyön kirittämiseksi Etelä-Karjalassa käynnistyi vuoden 2023 syksyllä Ympäristöministeriön rahoittamana kuntien ilmastosuunnitteluhanke. Ilmastosuunnitelmien tekoa koordinoi Etelä-Karjalan liitto ja samassa prosessissa tehdään ilmastosuunnitelmat Parikkalaan, Rautjärvelle, Ruokolahdelle, Lemille, Luumäelle ja Taipalsaarelle. Yhteisellä prosessilla pyritään mahdollisimman tehokkaaseen resurssien käyttöön sekä hyvien toimintatapojen jakamiseen kuntien välillä. Jokainen kunta asettaa ilmastosuunnitelmilleen kuitenkin omat tavoitteet, toimenpiteet ja painopisteet.

Ilmastosuunnitelmalla pyritään saavuttamaan päästövähennysten lisäksi myös muita hyötyjä, kuten kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoimaisuuden lisäämistä sekä luonnon monimuotoisuuden tukemista. Suunnitelmissa tullaan ottamaan huomioon myös ilmastonmuutoksen sopeutuminen sekä hiilinielujen vahvistaminen.

Ilmastotyötä tehdään yhdessä

Ilmastonmuutoksen hillinnässä yhteistyö on tärkeää. Kunta ei voi millään toimilla saavuttaa päästövähennystavoitteitaan yksin, vaan työhön tarvitaan mukaan kuntalaiset ja muut kunnan alueen toimijat. Tästä syystä ilmastosuunnitelmien valmistelussa pyritään kuulemaan myös kuntalaisten ja sidosryhmien toiveita ja tarpeita. Kesällä 2024 ilmastosuunnitteluhanke on mukana kuntien kesätapahtumissa asukaskyselyä toteuttaen.


Mukana olevien kuntien ilmastosuunnitelmien toimenpiteiden etsiminen aloitetaan kesäkuun toisella viikolla järjestettävissä työpajoissa. Ensimmäisen työpajakierroksen teemoina ovat energia ja liikenne, loppukesästä järjestettävällä työpajakierroksella pohditaan maatalouteen, metsiin ja hiilinieluihin keskittyviä ilmastotoimia. Lisäksi hankkeessa osallistetaan nuoria ilmastoteemapäivän merkeissä ja perehdytään viestinnän mahdollisuuksiin ilmastotyössä.


Vapaa-ajanasukkaita kannustetaan kestävään mökkeilyyn ja myös heille on tulossa myöhemmin verkkokysely ilmastosuunnitelmiin liittyen. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on tuottanut mökkeilyn hiilijalanjälkilaskurin, jolla voit käydä laskemassa oman vapaa-ajanasumisesi hiilijalanjäljen. Laskuri löytyy hiilineutraalisuomi.fi -sivuston laskureista.

Kirjoittaja: Kuntien ilmastosuunnitelmien koordinaattorina hääräilevä Mari Matkainen.


Sanastoa

Kasvihuoneilmiö

Maapallon ilmakehä päästää kasvihuoneen lasikaton tavoin auringosta tulevan säteilyn maan pinnalle, mutta estää maapallon lämmön karkaamisen suoraan avaruuteen. Kasvihuoneilmiö on maapallolla elinehto, sillä sen ansiosta nautimme noin 30 astetta lämpimämmästä lämpötilasta.

Kasvihuonekaasu

Ilmakehässä erityisesti vesihöyry ja hiilidioksidi estävät lämmön karkaamisen avaruuteen.

Ilmaston muutos

Ihmistoiminnan seurauksena ilmakehään vapautuu liikaa kasvihuonekaasuja, jotka voimistavat kasvihuoneilmiötä ja aiheuttavat maapallon ilmaston lämpenemisen.

Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimia, joilla ihmiset pyrkivät vähentämään kasvihuonekaasujen lisääntymistä ilmakehässä.

Ilmastosuunnitelma

Suunnitelma toimenpiteistä, joilla kunta pyrkii vähentämään alueensa kasvihuonepäästöjä.

Hiilinielu

Hiilinielu on mekanismi tai ekosysteemi, joka kerää ja varastoi jotakin hiiltä sisältävää kemiallista yhdistettä, yleensä hiilidioksidia. Tärkeimmät hiilinielut ovat meret ja metsät.