Etelä-Karjalan liittoSeurantaryhmä jouduttamaan Kutilan kanavaa

Seurantaryhmä jouduttamaan Kutilan kanavaa

Etelä-Karjalan liiton tiedote 22.10.2019

Kutilan kanavahankkeen etenemistä rakennusvaiheeseen tullaan edistämään Etelä-Karjalan liiton kokoaman seurantaryhmän toimesta. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 21.10.2019. Kokouksessa käsiteltiin kanavahankkeen etenemisen kannalta keskeisiä asioita, kuten rahoituskehystä ja vastuullisen toteuttajatahon valintaa.

Seurantaryhmään kuuluvat kansanedustajat Ari Torniainen ja Jukka Kopra sekä Taipalsaaren kunnan, Lappeenrannan kaupungin, Lappeenrannan sataman, Lappeenrannan seudun ympäristötoimen, Savitaipaleen kunnan, Lemin kunnan, ELY-keskuksen, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön, Etelä-Karjalan liitto, Lappeenrannan Moottoriveneseura ry:n ja Lappeenrannan Pursiseura ry:n edustajat. Seurantaryhmän puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Ari Torniainen.

”Etelä-Karjalan liiton vetämän Kutilan kanavan valmisteluhankkeen toimesta Kutilan kanavan rakennusvalmius on saatu jo hyvin pitkälle. Nyt on siis aika laittaa pari pykälää isompi vaihde silmään. Siitä tulee vastaamaan Kutilan kanavan seurantaryhmä”, linjaa Etelä-Karjalan liiton ympäristöpäällikkö Matti Vaittinen.

Kutilan kanava tukee ja toteuttaa Rinteen hallitusohjelman seuraavia kirjauksia (hallitusohjelma sivu 115):

  • Laaditaan sisävesiliikenteen kehittämisohjelma ottaen huomioon elinkeinoelämän ja vesiensuojelun kannalta parhaat kohteet.
  • Järvimatkailun edistämiseksi ja vesien laadun parantamiseksi voidaan toteuttaa kanavahankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

”Kutilan kanava on tärkeä sekä ympäristö- että liikennehanke. Hallitusohjelman kirjaukset antavat hyvän pohjan hankkeen toteutumiselle lähivuosina”, seurantaryhmän puheenjohtaja Ari Torniainen toteaa.

Myös maakuntajohtaja Matti Viialainen on tyytyväinen hankkeen etenemiseen. ”Kutila avaa mahdollisuuden aivan uuteen risteilyliiketoimintaan Lappeenrannassa ja eteläisellä Saimaalla. Siksi se on erinomainen hanke paitsi veneilijöiden myös matkailuliiketoiminnan näkökulmasta.”

Toteutuessaan Kutilan kanava tulee lyhentämään vesireittiä Lappeenrannan ja Taipalsaaren satamista Suur-Saimaalle merkittävästi. Myös vesiliikenneturvallisuus paranee.

Pumppaamoratkaisujen ansiosta Pien-Saimaan vedenlaatu ja virkistysarvot tulevat kohenemaan. Kanava tuo myös uusia toimintaedellytyksiä matkailu- ja majoituspalveluille. Kutilan kanavahankkeen kokonaisbudjetiksi on kattavien esiselvitysten perusteella arvioitu noin 14 miljoonaa euroa. Kustannusarvio pitää sisällään Kutilan kanavan, kanavan ylittävän sillan ja pumppaamot.

Lisätietoja:
Puheenjohtajan Ari Torniainen, [email protected],  0400 852 887
Matti Vaittinen, ympäristöpäällikkö, [email protected], 040 139 0173