Etelä-Karjalan liittoVaihekaavan nähtävilläoloa voidaan tarvittaessa jatkaa – kaava-asiakirjoja on saatavilla

Vaihekaavan nähtävilläoloa voidaan tarvittaessa jatkaa – kaava-asiakirjoja on saatavilla

Kartta vaihemaakuntakaavasta

Etelä-Karjalan vaihekaavaluonnoksen nähtävilläolo sattui nyt todella hankalaan aikaan. Alkuperäinen tavoite oli laittaa kaavaluonnos nähtäville jo aikaisemmin, mutta käytännössä se ei vain onnistunut. Jos tarpeelliselta näyttää, kaavan nähtävilläoloa on mahdollista jatkaa aikaan, jolloin pandemiasta on päästy vapaaksi.

Mutta nyt on poikkeuksellisesti mahdollista saada kaava-asiakirjat ja toimintaohjeet omaan käyttöönsä, jos pääsee hakemaan asiakirjat. Manuaalisia kaava-asiakirjoja on saatavilla omaan käyttöön Etelä-Karjalan liiton toimiston Gallerian alakerrasta 1. kerroksen ulko-oven sisäpuolelta. Siellä on laatikko (ei tarvitse mennä tapaamaan ketään). Kaavanipun saa myös Lappeenrannan kaupungintalon Winkin edessä olevalta pöydältä, Lemin ja Taipalsaaren kunnista soittamalla ovikelloa. Lisäksi Taipalsaaren kunnantalolla voi lukea keskeisimmät kaava-asiakirjat kunnanviraston ruokalan ikkunasta ulkoapäin.

Jos sinua on kuitenkin kielletty menemästä ulos, niin pyydä vaikkapa jotakin nuorempaa tuttua hakemaan ko. kaava-asiakirjat ja tuomaan ne kotiovellesi. Voit lähettää sitten palautetta kaava-asiakirjoista sähköpostilla, kirjeellä tai soittaa Marjo Walleniukselle.

Kaava on nähtävillä myös netissä Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla, Lappeenrannan kaupungin sekä Lemin ja Taipalsaaren nettisivuilla.

Miksi vaihekaava laaditaan?

Jäteveden puhdistaminen Lappeenrannan seudulla tarvitsee uuden jätevedenpuhdistamon ja tarvittavat kaavamerkinnät maakuntakaavan tasolla. Jos vaihekaavaa ei saada toteutumaan, voidaan joutua niin kutsuttuun jätevesihätätilaan. Tällöin ratkaisut voivat olla hyvin hankalia, varsinkin jos maakuntatasolla ei ole riittäviä kaavavarauksia mahdollistaa puhdistamon jatkosuunnittelu ja toteuttaminen paikkaan, johon alueen toimijat ovat valmiit sen toteuttamaan.

Jätevedenpuhdistamon toteuttamisen vaihtoehtoja on useita ja kaavalla mahdollistetaan jätevedenpuhdistamon sijoittaminen kuuteen eri paikkaan laaditun ympäristövaikutusten arvioinnin 2014 mukaisesti.

Vaihemaakuntakaavalla mahdollistetaan jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon toteuttaminen joko maakunnallisena tai seudullisena.

Lisätietoja: Marjo Wallenius, Etelä-Karjalan liitto, [email protected], 040 824 0915 40 D, 53100 Lappeenranta