Valikko Sulje

Maakuntahallituksen kokoustiedot 27.9.2021

Kuvituskuva, jossa on Etelä-Karjalan iskulauseita.

Etelä-Karjalan uusi maakuntahallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 27.9.2021.

Ensimmäisen kokouksen aiheina olivat mm. tekeillä olevan maakuntaohjelman nähtäville asettaminen sekä maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettaminen. Kokouksessa käytiin myös lähetekeskustelu Etelä-Karjalan liiton vuoden 2022 talousarviosta. Lisäksi maakuntahallitus myönsi rahoitusta Taipalsaaren ja Lappeenrannan yhteiselle Kutilan kanavan suunnitteluhankkeelle.

Linkki kokouksen esityslistaan

Kokouksen asialistaa, päätökset lyhyesti ja linkit asiakohtiin

Maakuntavaltuuston 13.9.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti)

Lähetekeskustelu Etelä-Karjalan liiton vuoden 2022 talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2022-2024 (Maakuntahallitus kävi tulevan vuoden talousarviosta lähetekeskustelun)
Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022-2025 (ml.älykkään erikoistumisen strategia) ja ympäristöselostuksen nähtäville asettaminen (Maakuntaohjelman luonnos tulee nähtäväksi 1.10-31.10.2021)
Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen ( Muutos esityslistan esitykseen: AVI:n edustaja jää MYR jäseneksi.)
Myönteinen päätös hankkeen ”Kutilan kanavan suunnitteluhanke 2021-22” rahoittamisesta (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Katso linkki: Erillinen tiedote Kutilan kanavan suunnitteluhankkeen rahoituksesta)
Ympäristöministeriön avustus alueiden ilmastohankkeille (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Edustajan nimeäminen Kotkaniemi-säätiön hallitukseen (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
Edustajan nimeäminen Euroopan Raja-alueiden liiton (AEBR) vuosikokouksiin vuosille 2021-2024 (AEBR:n vuosikokousedustajiksi nimetään maakuntahallituksesta Antti Rämä, Heikki Järvenpää ja Niina Malm, liiton virastolta Johannes Moisio)
Viranhaltijapäätökset (Tiedoksi)
Seuraava kokous (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)

Kokouksen päätökset on kirjattu tälle sivulle lyhyesti mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Kokouksen virallinen pöytäkirja valmistuu myöhemmin.

Lisätietoja: maakuntahallituksen sihteeri, vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Susanna Kaskinen, p: 040 682 5819