Etelä-Karjalan liittoYhteistyöllä vauhtia rajamaakuntien elinvoimaan

Yhteistyöllä vauhtia rajamaakuntien elinvoimaan

Etelä-Karjalaiset Narvan kaupungin vieraina.

Etelä-Karjalalla on yhteisiä haasteita erityisesti Viron, Latvian ja Liettuan itärajan maakuntien kanssa. Muun muassa turismin tuottamat tulot vähenevät, tuulivoiman rakentamiseen liittyy rajoituksia, Venäjän aloittaman sodan seurauksena on menetetty EU-rahoitusta, väestö ikääntyy ja vähenee, investointeja ei oikein tule jne.

EU:n itärajan maakuntien elinvoiman kehittämiseksi tarvitaan aivan uusia avauksia, sillä riskinä on, että edellä mainitut ongelmat kärjistyvät entisestään geopoliittisesta tilanteesta johtuen.

Nämä haasteet luovat tilanteen, jossa rajamaakunnat saattavat jäädä jälkeen muiden alueiden kehityksestä. Esimerkiksi jos tuulivoimaa ei voida tuottaa, sähkönsiirtojärjestelmät eivät kehity ja alueiden houkuttelevuus ympäristöystävällistä energiaa tarvitsevan teollisuuden ja yritysten kannalta heikkenee. Rajamaakuntien vetovoima voi vähentyä, mikä on haitallista kehitykselle ja voi luoda uudenlaisia turvallisuushaasteita. Kaakkois- ja Itä-Suomen sekä Baltian maiden itärajan maakuntien elinvoiman varmistaminen ei nykyisessä tilanteessa ole vain aluepolitiikkaa, vaan koko Suomen ja EU:n turvallisuuden kannalta tärkeää.

Tilanne haastaa kaikki EU:n itärajan maakunnat ja valoisan tulevaisuuden polun löytäminen vaatii uusia ponnistuksia.

Etelä-Karjalan liitto on jo tehnyt toimia Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan itärajan maakuntien yhteistyön aloittamiseksi. Ajatus on, että alueet laativat yhteistyössä tilannekuvan sekä ehdotukset EU-komissiolle rahoitus- ja toimenpidepaketeista, joilla kaikkien alueiden elinvoimaa vahvistetaan. Sisältö laaditaan ja tarkennetaan mukana olevien maiden maakuntien yhteisessä valmistelussa.

Maakuntahallitus kävi tammikuussa Narva-Joesuun maakunnassa sekä hallintoministeri Riina Solmanin luona jo keskustelemassa itärajamaakuntien yhteistyöstä. Keskustelujen perusteella kuva tilanteesta on hyvin samanlainen ja ehdotuksiimme suhtauduttiin erittäin myönteisesti. Etelä-Karjalan liiton tarkoitus on pohjustaa asia kevään aikana siten, että kesällä 2023 alueiden edustajat eri maista kokoontuvat koostamaan ideoita ja ehdotuksia yhteen.

Työskentelyn perusteella tehdään yhteinen toimenpidepaketti esitettäväksi EU-komissiolle ja kunkin maan hallitukselle. Etelä-Karjala vetää ja koordinoi tätä suurta yhteistyöhanketta. Tarkoitus on, että EU-komissio saadaan kuulemaan itärajan ääntä ja ottamaan vakavasti tällä tavoin ruohonjuuritasolta nousseella kansainvälisellä alueiden välisellä yhteistyöllä luotu toimenpidepaketti.

Lisätietoja:
Blogitekstin kirjoittaja on Etelä-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Jukka Kopra,
p. +358400515066, [email protected]

Asia oli esillä Etelä-Karjalan maakuntahallituksessa 27.2.2023

Kuva, Jami Holtari: Etelä-Karjalan liiton edustajat vierailivat mm. Narvan kaupungin vieraina Itä-Virossa.