Etelä-Karjalan liittoVaihtoehtoisten käyttövoimien ohjekirjasta tukea kuntien arkeen -webinaari 22.8.2023

Vaihtoehtoisten käyttövoimien ohjekirjasta tukea kuntien arkeen -webinaari 22.8.2023

Sähköauto latauksessa.

Päivitetty 13.9.2023

Etelä-Karjalan liitto aloitti maaliskuussa ympäristöministeriön rahoituksella selvityksen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon kehittämiseksi maakunnan alueella. Selvitys koostuu kolmesta työpaketista, jotka ovat valmiusanalyysi, ohjekirja ja jakeluasemasuunnitelma. Voit tutustua ensimmäisen työvaiheen tuloksiin täältä.

Ohjekirja julkaistiin elokuussa. Ohjekirjasta kiinnostuneille järjestettiin tiistaina 22.8. klo 8.30–9.30 tiivis esittelytilaisuus, jossa käytiin läpi ohjekirjan keskeisimmät sisällöt ja tarjottiin mahdollisuus kysymyksille. Esittelytilaisuuden jälkeen käynnistyy selvityksen kolmas ja viimeinen vaihe, jossa laaditaan Etelä-Karjalan jakeluasemasuunnitelma.

Ohjekirja on konkreettinen työkalu tukemaan jakeluasemien perustamista kunnissa. Ohjekirjaa on laadittu hyödyntämällä desktop-työnä kerättyä tietoa, asiantuntijahaastatteluja, kuntien asiantuntijoiden kanssa pidettyjä työpajoja ja lausuntokierrokselta saatuja kommentteja. Ohjekirjan laadinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota kuntien näkökulmaan ja pyritty kirkastamaan kuntien roolia osana perustamisprosessia. Kesäkuun puolivälissä kuntien, Etelä-Karjalan liiton, Väyläviraston ja ELY-keskuksen edustajien kanssa pidetyissä työpajoissa keskityttiin nimenomaan tähän. Työpajoissa tunnistettiin myös, että paljon valmistelevaa työtä voi ja täytyy kuntatasolla tehdä jo ennen varsinaisen perustamisprosessin aloittamista.

Valmis ohjekirja koostuu neljästä kokonaisuudesta. Alussa käydään läpi vaihe vaiheelta sähkölatausaseman sekä kaasun ja vedyn tankkausasemien perustamisprosessit. Osion päätteeksi tarkastellaan erityisesti sitä, kuinka kuntien tulisi kuhunkin prosessin vaiheeseen osallistua. Toisessa vaiheessa eritellään erilaisten asemien kustannuskomponentit ja tarkastellaan kustannusrakennetta kokonaisuutena. Kolmannessa osiossa avataan jakeluaseman perustamiseen tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia. Viimeisen kokonaisuuden muodostaa yhteishankintamahdollisuuksiin keskittyvä katsaus.

Lisätietoja: liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen, [email protected], 040 681 7163