Valikko Sulje

Tarjouspyyntö tiedotejakelupalvelusta

Etelä-Karjalan liitto pyytää 15.6.2022 mennessä tarjouksia tiedotejakelupalvelusta, jonka kautta voidaan lähettää tiedotteita medialle ja muille kohderyhmille.

Tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat

Kysymykset ja vastaukset

Tarjouspyynnöstä määräaikaan mennessä esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset:

Kysymys:

Onko teillä tarvetta uutishuoneelle, johon saa kerättyä tiedotteet, kuvat ja liitteet yhteen paikkaan medialle käytettäväksi?

Vastaus:

Tämä ei ole vaatimus hakemallemme palvelulle.

Kysymys:

Onko teillä tarvetta tiedotteiden kieliversioille (erikielisille tiedotepohjille erikielisille vastaanottajille)? Esim. suomi, ruotsi, englanti, venäjä, saame

Vastaus:

Tämä ei ole vaatimus hakemallemme palvelulle.

Kysymys:

Onko teillä tarvetta tiedotesyötteelle, jonka avulla tiedotteet saisi tuotua automaattisesti sisällöksi tänne sivustolle https://liitto.ekarjala.fi/kategoria/tiedotteet/?

Vastaus:

Tämä ei ole vaatimus hakemallemme palvelulle.

Kysymys:

”Tiedotejakelulistojen (yhteystietolistojen) määrää ei rajoiteta.” Tuleeko myös tiedotemäärien / vastaanottajien / liitetiedostojen määrien olla rajoittamattomat?

Vastaus:

Etelä-Karjalan liitto lähettää maksimissaan 150 tiedotetta vuodessa. Järjestelmän tulee sallia tämä määrä. Vanhat tiedotteet arkistoituvat järjestelmään. Kukin tiedote tulee voida lähettää vähintään 300 vastaanottajalle kerrallaan. Tiedotteeseen tulee voida liittää vähintään viisi liitetiedostoa. Yksittäisten liitetiedostojen koko voi olla rajoitettu esim. 5 megatavuun.

Kysymys:

Onko teillä käytössänne mediaseurantapalvelua? Tulisiko palveluntarjoajalla olla mahdollisuus myös tarjota tällaista palvelua tulevaisuudessa?

Vastaus:

Mediaseurantapalvelu ei sisälly tähän tarjouspyyntöön.