Etelä-Karjalan liittoMaakuntavaltuuston kokous 6.5.2024

Maakuntavaltuuston kokous 6.5.2024

Etelä-Karjalan maakuntavaltuuston kokous järjestettiin 6.5.2024 klo 12.00–14.00 Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosalissa.

Kokouksen asialistan löydät liiton asianhallintajärjestelmästä.

Kokouksen keskeisimmät päätökset on kirjattu kokouksen jälkeen tälle sivulle. Kokouksen virallinen pöytäkirja tallennetaan myöhemmin liiton asianhallintajärjestelmään.

Kokouksen keskeisimmät päätökset:

Arviointikertomus 2023 (Tarkastuslautakunta on jättänyt valtuustolle arviointikertomuksen Kuntalain 121§:n tarkoittamana arviointina valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Maakuntavaltuusto merkitsi vuoden 2023 arviointikertomuksen tiedoksi, pyysi maakuntahallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä, pyysi vastineet maakuntavaltuustoon käsiteltäväksi ennen tulevan vuoden talousarviokäsittelyä sekä suositteli, että arviointikertomuksessa esille otetut seikat otetaan huomioon seuraavilla toiminnan suunnittelu- ja seurantakierroksilla.)

Etelä-Karjalan liiton vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus (Tarkastuslautakunta on saattanut tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi. Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen.)

Eron myöntäminen Jani Telkälle maakuntahallituksen jäsenyydestä (Maakuntavaltuusto myönsi Jani Telkälle eron maakuntahallituksen jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen maakuntahallitukseen Tomi Mennan.)

Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön päivittäminen (Maakuntavaltuusto hyväksyi hallintosäännön päivityksen. Päivitetty hallintosääntö kumoaa nykyisen hallintosäännön ja tulee voimaan 1.6.2024.)

Maakuntahallitukselle siirretty valtuustoaloite kansallispuistoselvityksen laatimisesta Etelä-Karjalaan (Maakuntavaltuusto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.)

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen (Maakuntavaltuusto merkitsi ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.)

Muut mahdolliset asiat (Keskusteltiin Imatran erä- ja luontokulttuurimuseon tilanteesta, raja-alueen elinvoiman lisäämisestä, EU-rahoituksen hyödyntämisestä sekä lento- ja raideliikenteen kehittämisestä.)

Lisätietoja: hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, [email protected], 040 139 0175