Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokoustiedot 30.1.2023

Maakuntahallituksen kokoustiedot 30.1.2023

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui vuoden 2023 ensimmäiseen kokoukseen maanantaina 30.1.2023.

Kokouksen esityslista avautuu tästä linkistä

Maakuntahallituksen asialistaa ja päätökset lyhyesti sekä linkit asiakohtiin

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi.)
Hankintapäätös Etelä-Karjalan vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon kehittämisselvityksen konsultin valinnasta (Kokouksessa tehtiin päätös selvityksen hankkimisesta.)
Maakuntavaltuuston 5.12.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja päätösten täytäntöönpano (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022 – 2025 päivitysprosessin käynnistäminen (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Aluekehityskeskustelut 2023 (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan kohdentaminen Etelä-Karjalan alueelliseen kehittämiseen (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Etelä-Suomen yhteistyön ja edunvalvonnan neuvottelukunnan nimeäminen (Edustajiksi nimettiin Suna Kymäläinen ja Ari Torniainen.)
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön palvelukorvauksen päivitys (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Viranhaltijapäätökset 3.12.2022 – 23.1.2023 (Merkittiin tiedoksi.)
Seuraava kokous (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)

Lisälista: Lisälistan EAKR-rahoituksista erillinen tiedote
REACT-EU-EAKR-hakemus Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)
REACT-EU-EAKR-hakemus Vetyä, virtaa Kaakkoon (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)
REACT-EU-EAKR-hakemus Vetyä, virtaa Kaakkoon – Mallinnuksesta markkinoihin (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)
REACT-EU-EAKR-hakemus Vetyä, virtaa Kaakkoon – hukkalämmön hyödyntämispotentiaali (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)

Maakuntahallituksen päätöstiedot on tallennettu tälle sivulle mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Kokouksen virallinen pöytäkirja tallennetaan myöhemmin asianhallintajärjestelmään.

Lisätietoja.
Maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen p. 040 139 0175 [email protected]