Valikko Sulje

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokoustiedot 25.4.2022

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui 25.4.2022. Kokouksessa hyväksyttiin lausunto, joka kommentoi valtion väyläverkon investointiohjelmaa vuosille 2023-2030. (TIEDOTE: Liikenneinvestointien on perustuttava ajantasaiseen tilannekuvaan)

Hallitus sai tiedoksi myös Etelä-Karjalan liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodesta 2021. Toimintakertomus, tilinpäätös ja arviointikertomus menevät edelleen maakuntavaltuustoon toukokuussa.

Kokouksen päätöstiedot on kirjattu lyhyesti tälle sivulle kokouksen jälkeen.

Maakuntahallituksen esityslista avautuu tästä linkistä

Kokouksen päätökset lyhyesti ja linkit asiakohtiin

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi)
Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2023–2030 (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Katso erillinen tiedote asiasta.)
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen – määrärahan sekä Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen -määrärahan kohdentaminen Etelä-Karjalan alueelliseen kehittämiseen (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Sopimus Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman hankkeiden jatkotoimenpiteiden kokoamisesta Pohjois-Pohjanmaan liittoon (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Maakuntahallitukselle siirretty valtuustoaloite kansallispuistoselvityksen laatimisesta Etelä-Karjalaan (Merkittiin tiedoksi. Tilannekatsaus lähetetään edelleen tiedoksi maakuntavaltuustolle.)
Maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinta (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Arviointikertomus vuodelta 2021 (Arviointikertomus viedään edelleen maakuntavaltuustoon.)
Etelä-Karjalan liiton vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus (Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi. Asiat viedään edelleen maakuntavaltuustoon.)
Viranhaltijapäätökset (Merkittiin tiedoksi)
Seuraava kokous (Seuraava maakuntahallituksen kokous pidetään maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä 23.5.2022 Imatralla.)

Lisätietoja kokouksesta voi kysyä maakuntahallituksen sihteeriltä, hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppäseltä. p. +358 40 139 0175 olli.seppanen@ekarjala.fi