Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokous 20.5.2024

Maakuntahallituksen kokous 20.5.2024

Maakuntahallituksen kokous järjestettiin maanantaina 20.5.2024 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa.

Kokouksen asialistan löydät Etelä-Karjalan liiton asianhallintajärjestelmästä, jossa julkaistaan myöhemmin myös kokouksen tarkastettu pöytäkirja.

Kokouksen keskeisimmät päätökset (päivitetty kokouksen jälkeen):

82 Saimaan ruokamatkailun juhlavuoden tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi)
83 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Merkittiin tiedoksi)
84 Kannanotto aluekehittämisen tavoitteiden, roolien ja tukimuotojen toimivuuteen (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan)
85 Maakuntavaltuuston 6.5.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja päätösten täytäntöönpano (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan)
86 Tiedonohjaussuunnitelman uuden tehtäväluokituksen vahvistaminen (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan)
87 Viranhaltijapäätökset 16.4.-13.5.2024 (Merkittiin tiedoksi)
88 Tiedoksi asiat (Ei ollut)
89 Muut asiat (1) Maakuntahallituksen syyspuolen kokousten aikataulu hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti 2) Merkittiin tiedoksi Kotkaniemifoorumin valmistelutilanne.)
90 Seuraava kokous (Maakuntahallituksen seuraava kokous järjestetään maanantaina 17.6.2024 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa.)
91 Kokouksen päättäminen (Puheenjohtaja päätti kokouksen)
92 D.O. Saimaa -merkin tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi)
93 Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 4/2024 (Merkittiin tiedoksi)