Etelä-Karjalan liittoMaakunnan yhteistyöryhmän kokous 6.5.2024

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 6.5.2024

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin 6.5.2024 Etelä-Karjalan liiton tiloissa Maakuntagalleriassa sekä etäyhteydellä.

Kokouksen päätöstiedot on julkaistu lyhyesti tällä sivulla kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan myöhemmin liiton asianhallintajärjestelmässä.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista (aukeaa uudelle välilehdelle)

Kokouksen avaus (Puheenjohtaja avasi kokouksen.)
Läsnäolijoiden toteaminen (Todettiin läsnäolijat.)
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.)
Pöytäkirjantarkastajien valinta (Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sonja Laitinen ja Mika Peltonen.)
Esityslistan hyväksyminen (Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.)
Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.)
Maakunnan yhteistyöryhmän pysyvän asiantuntijajäsenen ja varajäsenten muutos (Maakunnan yhteistyöryhmä nimesi pysyväksi asiantuntijaksi Ilpo Raution Jouni Väkevän tilalle sekä hänen varajäsenekseen Jani Salomaan Tuomas Kähön tilalle, pysyväksi asiantuntijaksi Leo-Petteri Nevalaisen Petri Krohnsin tilalle ja hänen varajäsenekseen Paula Arminen-Peltosen sekä pysyvän asiantuntijan Katja Tiikasalon varajäseneksi Simo Salmisen Mikko Niemisen tilalle.)
Kiertotalouden edistäminen Etelä-Karjalassa (Maakunnan yhteistyöryhmä kävi keskustelua kiertotalouden tilanteesta ja edistämisestä Etelä-Karjalassa.)
Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (AURA) 2021–2027 tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tilannekatsaus.)
JTF-hankehakemus 903221 ELECTRA – Elektroniikan ja komponenttien luotettavuus- ja tutkimuskeskuksen perustaminen, kehittämisosa (Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeen rahoittamista valintaesityksen mukaisesti. Etelä-Karjalan liitto rahoittavana viranomaisena tekee myönteisen rahoituspäätöksen EURA2021-järjestelmässä.)
JTF-hankehakemus 903436 ELECTRA – Elektroniikan ja komponenttien luotettavuus- ja tutkimuskeskuksen perustaminen, investointiosa (Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeen rahoittamista valintaesityksen mukaisesti. Etelä-Karjalan liitto rahoittavana viranomaisena tekee myönteisen rahoituspäätöksen EURA2021-järjestelmässä.)
EAKR-hankehakemus R-01583 TexEK – Tekstiilien kiertotalous Etelä-Karjalassa (Maakunnan yhteistyöryhmä ei puoltanut ryhmähankkeen rahoittamista valintaesityksessä esitetyin perusteluin. Etelä-Karjalan liitto rahoittavana viranomaisena tekee kielteisen rahoituspäätöksen EURA2021-järjestelmässä.)
Maaseuturahoituksen tilannekatsaus (Merkittiin maaseuturahoituksen tilannekatsaus tiedoksi.)
Seuraava kokous (Merkittiin tiedoksi aiemmin päätetyt vuoden 2024 kokousajat: 2.9. ja 2.12. klo 9.30–11.30.)
Muut asiat (Todettiin muut esityslistassa mainitut asiat: Etelä-Karjalan ja valtion hallinnon yhteinen aluekehittämiskeskustelu sekä Etelä-Karjalan äkillisen rakennemuutoksen ÄRM-hakemus.)
Kokouksen päättäminen (Puheenjohtaja päätti kokouksen.)

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Heli Gynther, [email protected], 040 485 5109