Etelä-Karjalan liittoMaakunnan yhteistyöryhmän kokous 4.9.2023

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 4.9.2023

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin 4.9.2023 etäyhteydellä.

Kokouksen päätöstiedot on julkaistu lyhyesti tällä sivulla kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan myöhemmin liiton asianhallintajärjestelmässä.

Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista (aukeaa uudelle välilehdelle)

Kokouksen avaus (Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja avasi kokouksen.)
Läsnäolijoiden toteaminen (Todettiin läsnäolijat.)
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.)
Pöytäkirjan tarkastajien valinta (Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Visa Niittyniemi ja Tarja Vahtokari.)
Esityslistan hyväksyminen (Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.)
Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.)
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön jäsenmuutos (Nimettiin Etelä-Karjalan liiton edustajana maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön jäseneksi rahoitusasiantuntija Eini Arponen.)
Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi rakennerahasto-ohjelman tilannekatsaus.)
AURA-ohjelman 2021–2027 EAKR-rahaston tilannekatsaus (Yhteistyöryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.)
EAKR hankehakemus R-01016 Virtuaalinen väestönsuojasimulaattori (Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeen rahoittamista.)
EAKR hankehakemus 402619 Logistiikka ensihoidon tietopohjaisessa ajosuunnittelussa LEMS (Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeen rahoittamista.)
AURA-ohjelman 2021–2027 ESR+ rahaston tilannekatsaus (Yhteistyöryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.)
AURA-ohjelman 2021–2027 JTF-rahaston tilannekatsaus (Yhteistyöryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja puolsi JTF-hankkeiden rahoitusta esityslistassa kuvatussa muodossa.)
JTF-hankehakemus R-00984 Plan B – kohti uusia mahdollisuuksia (Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeen rahoittamista.)
JTF-hankehakemus 901135 Lake Saimaa 2.0. – matkailutuotteilla kansainvälisille markkinoille (Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeen rahoittamista.)
Maaseuturahoituksen tilannekatsaus (Merkittiin maaseuturahoituksen tilannekatsaus tiedoksi.)
AURA-ohjelman 2021–2027 rahoitussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2024–2025 (Yhteistyöryhmä hyväksyi rahoitussuunnitelman.)
Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022–2025 ja sen ympäristöselostuksen päivittäminen (Merkittiin tiedoksi.)
Muut asiat (Maakuntajohtaja kävi läpi hallitusohjelman kirjauksia, jotka liittyvät Etelä-Karjalan alueen kehittämiseen.)
Seuraava kokous (Pidetään seuraava kokous aiemmin sovitusti 4.12.2023 klo 9.30-11.30 lähikokouksena.)
Kokouksen päättäminen (Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja päätti kokouksen.)

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Heli Gynther, [email protected], 040 485 5109