Etelä-Karjalan liittoMaakunnan yhteistyöryhmän kokous 28.11.2022

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 28.11.2022

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontui 28.11.2022 Teamsin välityksellä. Kokouksen päätökset on kirjattu lyhyesti tälle sivulle.

Kokouksen esityslista (avautuu uudelle välilehdelle)

Päätökset lyhyesti sekä linkit esityslistan asiakohtiin

Linkit avautuvat klikattaessa uusille välilehdille.

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja ja kirjallisen menettelyn pöytäkirja koskien Etelä-Karjalan lisärahoitusesitystä EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen kohdistamista itäiseen Suomeen.)
Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset ja toisen varapuheenjohtajan valinta (Merkittiin tiedoksi yhteistyöryhmän jäsenmuutokset ja valittiin Satu Mäkelä toiseksi varapuheenjohtajaksi sekä Tuula Dahlman kolmanneksi varapuheenjohtajaksi.)
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön jäsenmuutokset (Maakunnan yhteistyöryhmä nimesi Etelä-Karjalan liiton edustajiksi maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön seuraavat jäsenet: Heli Gynther, Jami Holtari, Marja Kälvälä, Jari Lantta ja Juha-Pekka Ryynänen.)
Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi rakennerahasto-ohjelman tilannekatsaus ja valtuutettiin sihteeristö avaamaan REACT-EU-haku lisärahoitusesityksen mukaisiin teemoihin ”vetylaakson perustaminen”, ”matkailun uudistaminen” sekä ”digitalisaatio”.)
Saimaa matkalla European Region of Gastronomy alueeksi vuonna 2024 (Merkittiin tiedoksi.)
Maaseutuohjelman tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi maaseutuohjelman tilannekatsaus.)
Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (AURA) 2021–2027 tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tilannekatsaus.)
Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman (AURA) 2021–2027 vuoden 2023 hakuajat ja painopisteet (Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi ESR+-haun sisällön ja alueellisen valintaperusteen käyttämisen haussa. Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi Etelä-Karjalan liiton alustavan hakujen vuosikellon.)
Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankehakemukset (Merkittiin tiedoksi.)
ESR+-hankehakemus R-00056 (200171, 200172) OPE – Oppia pelaamisesta (Maakunnan yhteistyöryhmä ei puoltanut hanketta rahoitettavaksi valintaesityksessä esitetyin perusteluin.)
ESR+-hankehakemus R-00060 Luotain – Ennakointi Etelä-Karjalassa (Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeen rahoittamista valintaesityksessä esitetyin perusteluin.)
ESR+-hankehakemus R-00132 LABlanssi – Etelä-Karjalan ensihoidon oppimisympäristö (Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeen rahoittamista valintaesityksessä esitetyin perusteluin.)
ESR+-hankehakemus R-00184 Osaamisen polut – osaamisen poluilla kohti työelämää (Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeen rahoittamista valintaesityksessä esitetyin perusteluin.)
ESR+-hankehakemus R-00244 SampoLAB Osaajaverstas (Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeen rahoittamista valintaesityksessä esitetyin perusteluin.)
ESR+-hankehakemus 200252 Osaamisesta elinvoimaa (Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeen rahoittamista valintaesityksessä esitetyin perusteluin.)
EAKR-hankehakemus 400144 F3-Films for future (Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi hankkeen rahoittamista valintaesityksessä esitetyin perusteluin.)
Muut asiat (Ei muita asioita)
Seuraava kokous (Päätettiin vuonna 2023 järjestettävien kokousten ajankohdiksi 6.2., 8.5., 4.9. ja 4.12. Kokousten yhteydessä voidaan toisinaan käydä tutustumassa hanketoimintaan.)

Lisätietoja kokouksesta voit kysyä maakunnan yhteistyöryhmän sihteeriltä, aluekehitysasiantuntija Heli Gyntheriltä, p. +358 40 485 5109[email protected]