Etelä-Karjalan liittoKuulutus Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan voimaantulosta

Kuulutus Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan voimaantulosta

Toikansuon jätevedenpuhdistamo

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan 13.12.2021. Vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 31.5.2023 korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä hyväksymispäätöstä koskevat valituslupahakemukset.

Maakuntahallitus päätti 19.6.2023 (§ 95) panna täytäntöön maakuntavaltuuston päätöksen 13.12.2021 (§ 39) vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa, niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan.

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan voimaantulopäivä on 6.9.2023.

Kuulutus kaavan voimaantulosta

Kaava-asiakirjat ja lisätietoa kaavan verkkosivulta.