Etelä-Karjalan liittoKulttuurin ja matkailun puolesta – nyt Etelä-Karjalassa

Kulttuurin ja matkailun puolesta – nyt Etelä-Karjalassa

Heli Gynther messuosastolla.

Kun Anu Talka siirtyi Etelä-Karjalan liitosta Lappeenrannan kaupungille syksyllä 2021, järjesteltiin hänen vastuitaan ja tehtäviään liitossa uusiksi. Osa siirtyi talossa jo oleville ja osa periytyi minulle, joka aloitin aluekehitysasiantuntijana Etelä-Karjalan liitossa joulukuun alkupuolella. Olen vanhassa työssäni Etelä-Savon puolella hoitanut kulttuurin ja matkailun yhteistyötehtäviä, joten mieluusti jatkan näiden asioiden edistämistä nyt Etelä-Karjalassa. Tässä pari esimerkkiä asioista, joiden parissa työskentelen ja joissa haluan tehdä kanssanne yhteistyötä.

Kulttuurin edistäminen on yksi maakunnan liittojen tehtävistä. Etelä-Karjalan liitossa kulttuurin kehittämistehtävän toteuttamisen tukena on vuosia toiminut maakuntahallituksen nimeämä kulttuurityöryhmä, joka on toiminut kunnallisvaalikausien syklissä. Kulttuurityöryhmän toiminnasta aiemmassa muodossaan on nyt maakuntahallituksen päätöksellä päätetty luopua. Kulttuurin edistämistä ja sen hyväksi tehtävää yhteistyötä maakunnassa ei kuitenkaan olla lopettamassa.

Kulttuurityöryhmän tekemää hyvää työtä jatketaan liiton koordinoimana, mutta vapaamuotoisemmin ja verkostomaisesti. Tavoitteena on luoda kulttuuritoiminnan edistämiselle vuosikello, joka aikatauluttaa, jäntevöittää ja tekee näkyväksi yhteistoimintaa. Toinen kantava ajatus on, että kilpailevaa tai päällekkäistä toimintaa olemassa olevien ja jo toimivien verkostojen tai yhteistyömuotojen kiusaksi ei luoda.

Tarkoitukseni on koota ympärilleni pieni tukiryhmä, jonka avulla yhteistoimintaa jatketaan kulttuurityöryhmän ja maakunnan kulttuuristrategian viitoittamalla tiellä. Mielenkiintoa Etelä-Karjalassa on jo herättänyt esimerkiksi Kulttuurileijonien luola, jota Etelä-Savossa Taiken, Kulttuurirahaston, Elyn ja maakuntaliiton yhteistyönä on toteutettu kaksi kertaa. Jotain vastaavaa voisimme mainiosti kokeilla yhdessä täällä. Yhteistyöhön ja tukiryhmään on jo muutamia halukkaita ilmoittautunut. Kannustan nyt aktiivisia eteläkarjalaisen kulttuurin ja taiteen puolestapuhujia olemaan minuun yhteydessä ja liittymään yhteiseen valmistelupöytään. Toistaiseksi yhteinen vuosikello ja tekeminen on ajatusten asteella, joten nyt on mahdollisuus päästä ideoimaan ja toteuttamaan uutta.

Saimaan alueelle haussa European Region of Gastronomy -titteli

ERG eli European Region of Gastronomy -titteli on myös uusi ja ajankohtainen asia työpöydälläni. Titteliä haetaan Saimaalle vuodelle 2024 Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan toimijoiden yhteistyönä.

Saimaan alue on liittynyt ERG-titteliä hallinnoivan International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT) -järjestön yhteiseen verkostoon marraskuussa 2021. Erinomainen pohjatyö tittelin hakuprosessille ja hakemiseen tarvittava hakukirja on laadittu Saimaa ilmiö -hankkeen toimesta. – Suuret ja lämpimät kiitokset, Sari Kaasinen, Anu-Anette Varho ja Jonna Ekroos!

ERG-statusta on myönnetty vuodesta 2016 alkaen, ja kyseiset kaupungit ja alueet muodostavat eurooppalaisen yhteistyöverkoston, joka edistää monialaista yhteistyötä ruokakulttuurin, matkailun ja taiteen alueilla. Kyseessä on osaamisverkosto, jossa tutkitaan ajankohtaisia ruokaan, kulttuuriin sekä matkailuun liittyviä ilmiöitä ja samalla edistetään alueiden tunnettuutta ja aluetaloutta. Se miten ERG-prosessi ja titteli hyödyttää Etelä-Karjalaa, on suuresti meistä itsestämme ja aktiivisuudestamme kiinni. Lappeenranta, Imatra ja Etelä-Karjalan kauppakamari ovat jo nähneet tässä hyvän mahdollisuuden panostaa alueen elinvoimaan ja luvanneet olla prosessissa mukana. Toivottavasti moni muu alueen toimija liittyy joukkoon! Nyt on oikea hetki ja hyvä syy laittaa ruoka- ja kulttuurimatkailuosaaminen ja -tarjonta Saimaalla kuntoon. Kun näin teemme, kelpaa meidän ylpeydellä esittäytyä vuoden 2024 eurooppalaisena gastronomian ja ruokamatkailun mallialueena.

Blogin kirjoittaja: Etelä-Karjalan liiton aluekehitysasiantuntija Heli Gynther, [email protected], +358 40 485 5109