Valikko Sulje

Haemme aluesuunnittelupäällikköä – hakuaikaa on jatkettu 17.5. saakka

Saimaan rannoilla, kansainvälisellä rajaseudulla, on totuttu uskaltamaan ja tekemään asioita uusilla tavoilla. Yliopisto, innovaatiot, globaalit yritykset, Saimaan alueen matkailuelinkeino – kaikki se kertoo tarinaa maakunnan elinvoimasta, yritteliäisyydestä, muutosmyönteisyydestä ja me-hengestä. Me Etelä-Karjalan liitossa saamme vaikuttaa tarinan suuntaan. Toimimme maakunnan kokoavana voimana rohkeasti ja kestävästi yli rajojen. Työporukassa yhdistämme osaamisemme, koska meillä on tehtävä: Me rakennamme uusinajattelijoiden maakuntaa.

Haluatko sinäkin tulla mukaan työyhteisöömme kehittämään alueemme elinvoimaa ja elinympäristöä?
Nykyisen aluesuunnittelupäällikön jäädessä eläkkeelle haemme joukkoomme vakituiseen työsuhteeseen

 ALUESUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖÄ

Aluesuunnittelupäällikön tehtävät:

 • vastaa maakuntakaavan laatimisprosessista
 • vastaa kaavatiimin koordinoinnista Etelä-Karjalan liitossa
 • toimii yhteyshenkilönä kuntakaavoitukseen liittyvissä asioissa
 • osallistuu maakuntakaavan toteutumisen seurantaan ja seurantajärjestelmän kehittämiseen
 • osallistuu maakunnan liiton paikkatietopalveluiden kehittämiseen
 • vastaa maankäyttö- ja rakennuslakiin ja muuhun substanssilainsäädäntöön liittyvästä edunvalvonnasta
 • osallistuu omalla vastuualueellaan liiton suunnittelu-, kehittämis- ja hanketoimintaan.

Kelpoisuusehdot:

 • MRA 3 §:n mukainen kaavan laatijan pätevyys
 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 • kokemus laajoista kaavoitusprosesseista ja niiden läpiviemisestä
 • maankäyttö- ja rakennuslain tuntemus
 • erinomainen suullinen ja kirjallinen suomi, hyvä englanti

Eduksi katsotaan kokemus maakuntakaavoituksesta ja strategisesta aluesuunnittelusta, paikkatieto-osaaminen ja muu kielitaito.

Odotamme sinulta:

 • erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja
 • paineensietokykyä
 • aloitteellisuutta, tavoitteellista ja järjestelmällistä työotetta

Palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan KVTES:ia. Aluesuunnittelupäällikön tehtäväkohtainen palkka on 4339,27 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perusteella maksettavaa kokemuslisää ja työsuorituksen arviointiin pohjautuvaa harkinnanvaraista lisää Etelä-Karjalan liiton palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Hakuaikaa on jatkettu. Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 17.5.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi. Viestin aihekenttään tulee kirjata ”aluesuunnittelupäällikkö”. Hakemuksen 10.5.2021 mennessä lähettäneet huomioidaan haussa.

Tulostettava hakuilmoitus, pdf.

Lisätietoja tehtävästä antavat maakuntajohtaja Satu Sikanen, p. 0400 661 318, satu.sikanen@ekarjala.fi sekä palvelussuhteen ehtojen osalta hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, 040 139 0175, olli.seppanen@ekarjala.fi.