Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalassa on osaamista ja ratkaisuja, joita Sitra peräänkuuluttaa

Etelä-Karjalassa on osaamista ja ratkaisuja, joita Sitra peräänkuuluttaa

Vihreäsävyisellä pohjalla vaalea teksti "Future Energy Solutions, 13.-14. September" sekä Lappeenrannan kaupungin logo.

Torstaina 19.8.2021 uutisoitiin Sitran julkistamasta ”Korjausliike”-raportista, jolla pyritään nostamaan esiin konkreettisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Sitran selvityksen tavoitteena on kirkastaa kokonaiskuvaa sekä kuvata ratkaisuja ja niiden käyttöönoton esteitä Suomen hiilineutraalisuuden tiellä. Raportissa myös korostetaan, että hiilineutraalisuus on vain välitavoite ja sen jälkeen tulee tavoitella hiilinegatiivisuutta ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Energiaratkaisut ovat merkittävässä roolissa ilmastopäästöjen vähentämiseksi.

Etelä-Karjala on hiilineutraalisuutta kohti kulkeva maakunta, jonka vaikutusalue on kokoaan laajempi. Täällä on kehitetty ja kokeiltu pitkäjänteisesti ratkaisuja puhtaan energian ja ympäristön hyväksi. Parhaillaan valmisteilla on maakuntaohjelman päivitys, jossa kestävä kehitys painottuu läpileikkaavasti. Tulevaan maakuntaohjelmaan sisältyy myös Etelä-Karjalan älykkään erikoistumisen strategia 2022–2025. Kehittämistyö siis jatkuu, uudella kovemmalla vaihteella. Alkavalla EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella suomalaiset kaupungit kehittävät elinvoimaa valitsemillaan teemoilla. Lappeenrannan ja Imatran terävä valinta on ”vihreä sähköistäminen”, jossa tähdätään paikallisen osaamiskeskittymän vahvistumiseen sekä kasvuhakuisen liiketoiminnan laajentumiseen. Veto-, pito- ja elinvoimaan on nyt todellinen momentum uusien energiaratkaisujen ja niihin pohjautuvan yritystoiminnan siivittämänä.

Ekosysteemisopimuksen puitteissa Lappeenrannan kaupunki ja Greenreality Network järjestävät lähiaikoina kumppaneineen kaksi kiinnostavaa tapahtumaa, jotka ovat kaikille kiinnostuneille avoimia. Kestävän kasvun ohjelmarahoituksesta (EU-elpymispaketin RFF-rahoitus) pidetään etätilaisuus yrityksille 27.8.2021. Kansainvälinen FutureEnergySolutions-konferenssi toteutetaan 13.–14.9.2021 yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Seminaarissa käsitellään vihreän sähköistämisen moninaisia ratkaisuja tutkimuksen ja käytännön yritystoiminnan näkökulmasta sekä keskustellaan vihreän siirtymän edistämisestä muun muassa rahoituksen ja lainsäädännön kehittämisen avulla. Tapahtuma toteutetaan hybriditilaisuuteena voimassa olevat terveysturvallisuusohjeet huomioiden.

Lisätietoa ja ilmoittautumislinkit alla (avautuvat uudelle välilehdelle):

Vihreän siirtymän ja kestävän kasvun rahoituksen mahdollisuudet yrityksille

FutureEnergySolutions | Greenreality

Kirjoittaja: Aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri, [email protected], p. 040 631 5970