Valikko Sulje

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokoustiedot 28.2.2022

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokous pidettiin maanantaina 28.2.2022. Kokouksen päätökset on kirjattu lyhyesti tälle sivulle kokouksen jälkeen.

Linkki maakuntahallituksen pöytäkirjaan

Kokouksen asialistan päätökset lyhyesti ja linkit asiakohtiin

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi.)

Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Merkittiin tiedoksi)
Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Selvitys Etelä-Karjalan tuulivoimapotentiaalista (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)
Lähetekeskustelu Etelä-Karjalan tavoitteista hallitusohjelmaan 2023 – 2027 (Merkittiin tiedoksi valmistelutilanne ja jatkovalmistelua varten kerätyt kommentit. Valmistelu jatkuu. )
Riskienhallintatoimenpiteiden seuranta 2021 (Merkittiin tiedoksi.)
Etelä-Karjalan liiton vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.)
Kielteinen päätös hankehakemuksesta Koulutuksen etäopetukseen siirtymisen teknologisten ongelmien ja onnistumisten kartoittaminen ja hyödyntäminen pandemiatilanteessa (Hyväksyttiin kielteinen päätös esityslistan mukaisesti.)
Kielteinen päätös hankehakemuksesta Etelä-Karjalan innovaatiot ja innovaatiotulkit (Hyväksyttiin kielteinen päätös esityslistan mukaisesti.)
Kielteinen päätös hankehakemuksesta Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille Etelä-Suomessa (Hyväksyttiin kielteinen päätös esityslistan mukaisesti.)
Viranhaltijapäätökset 17.1.-21.2.2022 (Merkittiin tiedoksi.)
Seuraava kokous (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.)

Lisälista: Ukrainan sodan vaikutukset Etelä-Karjalan liiton toimintoihin (Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Katso tästä linkistä asiaa koskeva erillinen tiedote.)

Lisätietoja: maakuntahallituksen sihteeri, hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, p: +358 40 139 0175 olli.seppanen@ekarjala.fi