Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan liitto julistaa haettavaksi kiinteän laajakaistarakentamisen tuen Luumäen kunnan alueelle (laki 1262/2020)

Etelä-Karjalan liitto julistaa haettavaksi kiinteän laajakaistarakentamisen tuen Luumäen kunnan alueelle (laki 1262/2020)

Sateinen metsä ja sammalikko Etelä-Karjalassa

Kiinteän laajakaistarakentamisen tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon
suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten
viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen
tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti.

Hankkeille haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001, lakia 1262/2020 kiinteän laajakaistarakentamisen tuesta.

Tukea on haettavissa Luumäen kunnan hankealueille Luumäki pohjoinen Savitaipaleentie ja Luumäki etelä Haminantie. Tarkemmat tiedot hankealueista, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa internetsivuiltamme: https://liitto.ekarjala.fi/maakuntasuunnittelu/laajakaistatuki/

Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöitävää maantieteellistä aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.

Maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 11.8.2023 klo 16.00 mennessä sähköisenä osoitteella [email protected]

Lisätietoja hakumenettelystä antaa maaseutuasiamies Jari Lantta, puh. 040 5240540, [email protected].

 3. päivänä heinäkuuta 2023
Maakuntajohtaja
Etelä-Karjalan liitto