Etelä-Karjalan liittoTutkijoille avautuu mahdollisuus selvittää Euroopan unionin pohjoisen itärajan tilannetta

Tutkijoille avautuu mahdollisuus selvittää Euroopan unionin pohjoisen itärajan tilannetta

Pöydän päällä oleva kannettava tietokone, jonka ruudulla näkyy erilaisia graafeja.

Eurooppalaista aluepolitiikan tutkimusohjelmaa hallinoiva EGTC Espon on hyväksynyt tutkimushankkeen, jonka tarkoituksena on selvittää Euroopan unionin pohjoisen itärajan tilannetta.

Tutkimustulosten odotetaan antavan puolueetonta tutkimustietoa nykyisen geopoliittisen tilanteen aiheuttamista haitoista EU:n itäisen ulkorajan alueille ja ehdotuksia uusille strategioille Baltian ja EU-maiden kanssa tehtävälle yhteistyölle. Lisäksi tutkimustietoa voidaan hyödyntää Euroopan unionin itäisiin ulkoraja-alueisiin liittyvien uusien EU-ohjelmien kehittämisessä ja jo olemassa olevien ohjelmien parantamisessa.

Käynnistyvän tutkimushankkeen nimi on CHANEBO (Challenges at EU’s North-East External Borders) ja se on käynnissä vuosien 2024-2025 aikana. Tutkimushanketta hallinnoiva EGTC Espon on julkaissut tutkijoille kilpailutuksen 6.2.2024 ja se löytyy mm. täältä https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/77892-2024 Tutkijakonsortioiden tulee jättää tarjouksensa 25.3.2024 klo 12.00 mennessä, minkä jälkeen CHANEBO-hankkeen ohjausryhmä kokoontuu tutkimushankkeen lanseeraustapahtumassa toukokuussa 2024.

CHANEBO-hanke on syntynyt Etelä-Karjalan liiton ja latvialaisen Latgalen aluehallinnon tapaamisen pohjalta tehdystä aloitteesta.  Muut sidosryhmät ovat Itä-Virumaan kuntaliitto ja Euroregion ”Country of Lakes” Pohjois-Liettuasta. Hankkeen ohjausryhmään kutsutaan lisäksi edustajia aluekehityksestä vastaavista  kansallisista ministeriöistä ja Euroopan raja-alueiden liitosta. Hankkeen yhteystaho on Etelä-Karjalan liitto.

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liiton CHANEBO-hankkeen yhteyshenkilö Johannes Moisio, p. 0400 154 382, [email protected]