Etelä-Karjalan liittoMaakuntavaltuuston kokous 19.6.2023

Maakuntavaltuuston kokous 19.6.2023

Maakuntavaltuuston kokous pidettiin 19.6.2023 klo 11.00–13.00 Imatran kaupungin valtuustosalissa. Kokouksen päätöstiedot on julkaistu tällä sivulla heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan myöhemmin liiton asianhallintajärjestelmässä.

Maakuntavaltuuston esityslista

1  Kokouksen avaus (Maakuntavaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen.)
2  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen (Puheenjohtaja totesi, että maakuntavaltuusto oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.)
3  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta (Maakuntavaltuusto valitsi Markku Papinniemen ja Anu Valsin tarkastamaan tästä kokouksesta laaditun pöytäkirjan. Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.)
4  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen (Maakuntavaltuusto päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.)
5  Maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinta (Maakuntavaltuusto valitsi maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Suna Kymäläisen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Ari Torniaisen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Heikki Järvenpään.)
6 Arviointikertomus 2022 (Todettiin, että arviointikertomuksessa esille otetut seikat otetaan huomioon seuraavilla toiminnan suunnittelu- ja seurantakierroksilla.)
7 Etelä-Karjalan liiton vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus (Vuoden 2022 tilinpäätös hyväksyttiin ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. Päätettiin siirtää edellisten tilikausien ylijäämään +261 331,03 euroa.)
8 Sidonnaisuusilmoitukset (Maakuntavaltuusto merkitsi ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.)
9 Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022–2025 päivitys (Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi maakuntaohjelman päivityksen valmisteluvaiheen ja kokouksessa käydyn evästävän keskustelun.)
10 Maakuntahallitukselle siirretty valtuustoaloite kansallispuistoselvityksen laatimisesta Etelä-Karjalaan (Maakuntavaltuusto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.)
11 Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön päivittäminen (Maakuntavaltuusto hyväksyi hallintosäännön päivityksen. Päivitetty hallintosääntö kumoaa nykyisen hallintosäännön ja tulee voimaan 1.7.2023.)
12 Muut mahdolliset asiat (Ei muita asioita.)
13 Kokouksen päättäminen (Puheenjohtaja päätti kokouksen.)

Lisätietoja: hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, p. +358 40 139 0175