Valikko Sulje

Maakuntavaltuuston kokoustiedot 13.12.2021

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto kokoontui etäyhteyksin vuoden viimeiseen kokoukseen 13.12.2021. Kokouksessa olivat hyväksyttävänä mm. Etelä-Karjalan liiton talousarvio ensi vuodelle sekä jäsenkuntien maksuosuudet. Maakuntavaltuusto hyväksyi myös Etelä-Karjalan uuden maakuntaohjelman vuosille 2022 – 2025.

Maakuntavaltuuston päätökset on kirjattu lyhyesti tälle sivulle mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin asianhallintajärjestelmän sivuilla.

Kokouksen esityslista avautuu tästä linkistä

Kokouksen asialistaa ja päätökset lyhyesti:

Maakuntavaltuuston 2021 – 2025 valtuustoryhmät (Merkittiin tiedoksi.)
Jäsenkuntien maksuosuudet 2022 (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisestu.)
Etelä-Karjalan liiton vuoden 2022 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024 (Hyväksyttiin keskustelussa tehdyn yhden lisäyksen kanssa: maininta Kutilan kanavasta Saimaan alueen matkailun kehittämisen yhteyteen sivulle 9. )
Etelä-Karjalan liiton hallintosääntö (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022-2025 ja ympäristöselostus (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta, hyväksyminen (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Etelä-Karjalan liiton eettinen ohje (Merkittiin tiedoksi.)

Lisätietoja: maakuntavaltuuston sihteeri, vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Susanna Kaskinen,
p. +358 40 682 5819, susanna.kaskinen@ekarjala.fi.