Etelä-Karjalan liittoMaakuntavaltuuston kokous 11.12.2023

Maakuntavaltuuston kokous 11.12.2023

Maakuntavaltuuston kokous pidettiin hybridisti 11.12.2023 klo 10.30 Imatran kaupungin valtuustosalissa. Kokouksessa oli poikkeuksellisesti myös etäosallistumismahdollisuus. Kokouksen esityslista ja myöhemmin julkaistava pöytäkirja ovat luettavissa liiton asianhallintajärjestelmässä.

Maakuntavaltuuston kokouksen 11.12.2023 keskeiset päätökset:

18 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajiston valinta (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Vuoden 2023 kokoonpano jatkaa myös vuonna 2024.)
19 Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022-2025 päivitys (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
20 Jäsenkuntien maksuosuudet 2024 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
21 Etelä-Karjalan liiton vuoden 2024 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2026 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
22 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)
23 Muut mahdolliset asiat (Ei ollut)

Lisätietoja: hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, p. +358 40 139 0175