Etelä-Karjalan liittoMaakuntaohjelmaluonnos 2022-2025 ja sitä koskeva ympäristöselostus nähtävillä

Maakuntaohjelmaluonnos 2022-2025 ja sitä koskeva ympäristöselostus nähtävillä

Leike maakuntaohjelman kansikusasta

.

Maakunnan liitto laatii aluekehityslainsäädännön mukaisesti maakuntaohjelman kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Maakunnan liitto laatii maakunnan pitkän aikavälin strategisiin linjauksiin perustuvan maakuntaohjelman, jossa tarkennetaan maakunnan aluekehittämiseen liittyviä tavoitteita ja niiden toimeenpanoa. Maakuntaohjelmassa otetaan huomioon aluekehittämispäätöksen painopisteet. Maakuntaohjelmaan sisältyy tai sen yhteydessä laaditaan maakunnan älykkään erikoistumisen strategia. Maakunnan alueella toimivien viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelma ja edistää sen toteuttamista.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022–2025 sisältää vuoteen 2040 ulottuvan vision maakunnan tulevaisuudesta sekä seuraavien neljän vuoden aluekehittämisen ja älykkään erikoistumisen painopisteet. Älykkään erikoistumisen strategia (ÄES) on edellytys alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen välittämiselle. Tavoitteena on tunnistaa maakunnan kasvun edellytykset, laatia suunnitelma niiden hyödyntämiseksi ja uusien elinvoimamahdollisuuksien tunnistamiselle. Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022–2025 valmisteltuun on osallistunut eteläkarjalaisia varsin laajalti. Vaikuttamismahdollisuuksia on tarjottu niin asukkaille kuin sidosryhmille. Maakuntaohjelma on koko maakunnan ohjelma ja sen laatiminen on yhteispeliä. Kehittämisen painopisteet on maakuntaohjelmassa kiteytetty neljäksi kärkivalinnaksi:

  • Välittävä eKarjala (ÄES: Käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut)
  • Yritteliäs eKarjala (ÄES: Uudistuva teollisuus ja yrittäjyys)
  • Ympäristövastuullinen eKarjala (ÄES: Vihreän siirtymän edelläkävijyys)
  • Vilkasliikkeinen eKarjala (ÄES: Elämystalouden vahvistaminen)

Ohjelmaa läpileikkaavia muutosvoimia ovat saavutettavuus, kansainvälisyys, digivoima ja kokeilukulttuuri.

Etelä-Karjalan maakuntahallitus käsitteli maakuntaohjelmaluonnoksen 27.9.2021 sekä päätti asettaa ohjelman ja osana maakuntaohjelmaprosessia laaditun SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen nähtäville 1.−31.10.2021. Maakuntaohjelmaluonnokseen voi tutustua liiton nettisivujen lisäksi myös maakuntagallerian 1. krs porraskäytävässä (Kauppakatu 40D, 55100 Lappeenranta).

Järjestämme maakuntaohjelmasta infotilaisuuden, jossa esittelemme ohjelman keskeistä sisältöä ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiin pe 15.10.2021 klo 8-9. Tilaisuus toteutetaan etäyhteyksin ja nettilinkki tilaisuuteen muodostuu ilmoittautumisen yhteydessä kalenteriinne. Ilmoittaudu täällä.

Etelä-Karjalan maakuntahallitus pyytää lausuntoanne maakuntaohjelmaluonnoksesta 2022–2025 ja sen ympäristöselostuksesta 31.10.2021 mennessä ensisijaisesti lausuntopalvelun kautta. Mikäli tämä ei ole onnistu, pyydämme toimittamaan palautteen [email protected]. Lausunnossa pyydämme ottamaan erityisesti kantaa siihen, vastaavatko keskeiset sisällöt näkemystänne maakunnan kehittämisen tarpeista ja painopisteistä ohjelmakaudella 2022–2025 sekä kommentoimaan ympäristöselostuksen sisältöä ja valmisteluprosessia. Ohjelmaa ja ympäristöselostuksia työstetään annettujen lausuntojen ja muun palautteen pohjalta siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden maakuntaohjelman joulukuussa 2021.

Lisätietoja asiassa antaa: Aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri, puh. 040 631 5970, [email protected]

Maakuntaohjelman luonnosasiakirjat löytyvät:

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022–2025, luonnos (Linkki asiakirjaan)

Ympäristöselostus (Linkki asiakirjaan)