Etelä-Karjalan liittoMaakuntajohtaja Satu Sikasen puhe Taipalsaaren 450-vuotisjuhlassa 8.8.2021

Maakuntajohtaja Satu Sikasen puhe Taipalsaaren 450-vuotisjuhlassa 8.8.2021

maakuntajohtaja Satu Sikanen puhuu Taipalsaaren juhlassa.

Arvoisa herra kenraali, hyvät kutsuvieraat ja juhlayleisö,

On suuri ilo ja kunnia tuoda tervehdys Etelä-Karjalan liiton puolesta ja myös entisenä kuntalaisena Taipalsaaren 450-vuotisjuhlaan.

Taipalsaari oli perheemme kotipaikkakunta 12 vuoden ajan. En liioittele yhtään, kun totean, että parempaa paikkaa perheen perustamiselle ja arkeen pienten lasten kanssa tuskin olisi voinut olla. Meillä ei ollut siteitä tänne entuudestaan. Työ toi ensin Lappeenrantaan. Saimaa sekä kyläkoulu päiväkoteineen houkuttelivat Taipalsaarelle. Täällä asuessa suurimman vaikutuksen tekivät kuitenkin ihmiset, heidän hyväsydämisyys, yhteisöllisyys ja talkoohenki. Apua oli tarjolla aina -myös pyytämättä ja yllättäen, kun reissusta tullessa lumityöt oli tehty ja kukkapenkit siivottu. Kiitollisena muistelen kyläläisiä, kuntalaisia, kuntaa, seurakuntaa ja eri yhteisöjä.

Omasta kokemuksesta voi sanoa, että Taipalsaari on hyvä taipalsaarelaisille, mutta myös muualta tuleville. Se on tärkeä piirre ajassa, jossa alueet kilpailevat uusista asukkaista, yrityksistä ja matkailijoista.

Siinä kilpailussa Taipalsaarella on ilman muuta vahvuuksia. Saimaa ja rikas järviluonto lähellä yliopistokaupunkia ovat yhdistelmä, mikä on siivittänyt Taipalsaaren maakunnan korkeimmin koulutetuksi ja alhaisimman työttömyyden kunnaksi.

Haasteet ovat pitkälti samoja kuin koko maakunnassa. Työpaikkoja syntyy liian verkkaiseen tahtiin ja väki vähenee. Kunnan työpaikkaomavaraisuus on erittäin alhainen ja riippuvuus Lappeenrannan työpaikoista on suuri. Kun Lappeenranta kasvaa, kasvaa todennäköisesti myös Taipalsaari. Kun Lappeenrannan väestökehitys on viime vuosina hiipunut, se on näkynyt myös täällä.

Kuntakentässä eletään nyt mielenkiintoisia aikoja. Uudet kuntapäättäjät ovat aloittaneet juuri työnsä ja Suomi valmistautuu jälleen vaaleihin ja uusien hyvinvointialueiden perustamiseen. Kuntien tehtävissä korostuvat jatkossa sivistys ja elinvoiman luominen.

Taipalsaari on tehnyt 2000-luvulla isoja investointeja ja kipeitäkin ratkaisuja, kun muun muassa kouluja on jouduttu lakkauttamaan. Taipalsaari on katsonut tulevaisuuteen, kun se on maakunnan etulinjassa panostanut laajakaistayhteyksiin. Nyt korona-aikana nopeat tietoliikenneyhteydet ovat nousseet entistäkin tärkeämmiksi, kun työtä on tehty kotoa ja vapaa-ajan asunnoilta käsin.

Hyvä yleisö,

Saimaa on tekijä, mikä erottaa ja myös erottuu. Vuosien saatossa liikkuminen on muuttunut täällä helpommaksi. Losseja on korvattu silloilla ja teitä parannettu. Jänkäsalon lossin perustaminen on ollut poikkeuksellinen teko 2000-luvun Suomessa ja vilkastuttanut saaren elämää ja tuonut sinne myös vakituista asutusta. Taipalsaaren kannalta on erittäin tärkeää, että Suomessa tehdään jatkossakin saaristopolitiikkaa ja kohdennetaan resursseja myös sisämaan kunnille, joissa yhdyskuntarakenne on saarien ja vesistöjen pirstoma ja hajanainen.

Saimaan alueen matkailussa on edelleen paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, mutta kehitystä on jo tapahtunut. Uusia palveluyrityksiä on syntynyt, ja paikkoja on laitettu kuntoon niin täällä kirkonkylällä kuin esimerkiksi Sarviniemessä. Saimaan saaristoreitti pyörälauttoineen on houkutellut jälleen mukavasti pyöräilymatkailijoita. Vapaa-ajan asukkaat viettävät kunnassa aikaa entistä enemmän. Mökkikauppa kävisi, jos tarjontaa olisi.

Yksi hanke odottaa toteutumistaan, on odottanut jo yli 150 vuotta. Kutilan kanavan toteutuminen on nyt lähempänä kuin koskaan, mutta edelleen miljoonia puuttuu. Kunnat ovat omat päätöksensä tehneet ja loppurahoitukseen tarvitsemme apua valtiolta.

Kutilan kanava palvelee paitsi virkistys- ja matkailukäyttöä, myös tavoitetta parantaa Pien-Saimaan tilaa ja etenkin Maaveden vedenlaatua. Näen ympäristötavoitteen yhtä tärkeänä kuin matkailun ja virkistyksen näkökulman.

Saimaa on meille arvokas perintö, jonka säilyminen jälkipolville on nyt vuorostamme meidän harteilla. Pien-Saimaan kunnostuksessa onkin tehty erittäin hyvää työtä. Kutilan kanava ja sen ympärille rakennettavat, veden virtaumaa lisäävät ratkaisut olisivat tälle luontevaa jatkumoa.

Hyvät ystävät,

Näen Taipalsaaren tulevaisuuden valoisana. Kunnalla on kykyä uudistua, tehdä yhteistyötä ja rohkeutta tarttua mahdollisuuksiin, joilla luoda alueelle työtä ja toimeentuloa. Paikalliset yhteisöt ovat täällä lähtökohtaisesti vahvoja ja ihmiset aktiivisia. Taipalsaarella on kasvanut menestyjiä elämän eri saroilla ja tulee kasvamaan jatkossakin. Näitä menestystarinoita kannattaa jakaa ja pitää esillä.

Näin lopuksi haluan kiittää upeasta juhlaviikonlopusta Taipalsaaren kuntaa, kaikkia yhteistyökumppaneita, talkoolaisia, esiintyjiä ja hienoa yleisöä. Ajat ovat olleet haastavat tapahtumien järjestämiselle, mutta olen erittäin iloinen ja ylpeä siitä, että juhlaviikonloppu päätettiin toteuttaa ja saimme turvallisesti kokoontua juhlimaan Taipalsaaren pitkää, kunniakasta taivalta.

Toivotan mitä lämpimimmät onnittelut ja menestystä seuraaville sadoille vuosille! Karjalasta kajahtaa tänään ja tulevaisuudessa. Kiitos!