Valikko Sulje

Maakuntahallituksen kokoustiedot 29.8.2022

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 29.8.2022.

Kokouksen esityslista avautuu tästä linkistä

Kokouksen asiakohdat ja päätökset lyhyesti

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi.)
Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040 – tavoitteiden hyväksyminen (Hyväksyttiin maakuntakaava 2040 tavoiteraportin tavoitteet ohjeena suunnittelutyölle.)
Etelä-Karjalan alueellisen kulttuurin kehittämistehtävän hoitaminen EKKU – Etelä-Karjalan kulttuurikunnat -hankkeella (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
REACT-EU-EAKR hakemus Robotisoinnista kasvua – kokeillen, kehittäen ja kustannustehokkaasti, Investointiosio (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
REACT-EU-EAKR HAKEMUS Robotisoinnista kasvua – kokeillen, kehittäen ja kustannustehokkaasti (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen uudistaminen (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2022 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Palkkausjärjestelmän uudistaminen (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Etelä-Karjalan liiton taloustilanne 6/2022 (Merkittiin tiedoksi.)
Lähetekeskustelu Etelä-Karjalan liiton vuoden 2023 talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2023-2025 (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)
Viranhaltijapäätökset 20.6. -22.8.2022 (Merkittiin tiedoksi.)

Seuraava kokous (Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina 19.9.2022.)

Lisätietoja: Hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, puh. +358 40 139 0175, olli.seppanen@ekarjala.fi