Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokoustiedot 24.4.2023

Maakuntahallituksen kokoustiedot 24.4.2023

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokous pidettiin Lappeenrannassa 24.4.2023. Kokouksen päätöstiedot on julkaistu lyhyesti tällä sivulla pian kokouksen jälkeen. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin liiton asianhallintajärjestelmässä.

Maakuntahallituksen esityslista avautuu tästä linkistä.

Linkit kokouksen asiakohtiin

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi.)
Etelä-Karjalan HINKU-työ (Merkittiin tiedoksi.)
Maakuntahallitukselle siirretty valtuustoaloite kansallispuistoselvityksen laatimisesta Etelä-Karjalaan (Merkittiin tiedoksi.)
Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Merkittiin tiedoksi.)
Myönteinen rahoituspäätös AKKE 2023_003 Kutilan kanavan suunnitteluhanke 2023-2024 -hankkeeseen (Hyväksyttiin hanke ehdotuksen mukaisesti.)
Edustajien nimeäminen Euroopan Raja-alueiden liiton (AEBR) vuosikokoukseen vuodelle 2023 (Satu Sikanen ja Johannes Moisio nimettiin Etelä-Karjalan edustajiksi.)
Sopimus Itä-Suomen neuvottelukunnasta ja siihen liittyvän päätöksenteon järjestämisestä (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Päätettiin nimetä maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston puheenjohtajisto henkilökohtaisine varahenkilöineen neuvottelukuntaan.)
Viranhaltijapäätökset 21.3.–17.4.2023 (Merkittiin tiedoksi.)
Tiedoksi-asiat (Ei ollut.)
Muut asiat (Ei ollut.)
Seuraava kokous (Pidetään suunnitellun mukaisesti 22.5. klo 9.30.)

Lisätietoja kokouksesta antaa hallinto- ja kehittämisjohtaja Olli Seppänen, p. +358 40 139 0175.