Valikko Sulje

Maakuntahallituksen kokoustiedot 29.11.2021

Etelä-Karjalan maakuntahallitus kokoontui Lappeenrannassa 29.11.2021. Kokouksessa oli päätettävänä mm. joukko hankkeiden rahoitushakemuksia. Maakuntahallituksen päätökset on kirjattu lyhyesti tälle liiton sivulle kokouksen jälkeen.

Maakuntahallituksen esityslista avautuu tästä linkistä

Kokouksen asialistaa ja linkit asiakohtiin

Edellisen kokouksen pöytäkirja (Merkittiin tiedoksi)
Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta, hyväksyminen (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Lausunto ympäristöministeriön ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022-2025 luonnos ja ympäristöselostus (Maakuntavaltuustoon päätettäväksi menevä maakuntaohjelman teksti hyväksyttiin kokouksessa tehdyin tekstimuutoksin. Maakuntavaltuusto hyväksyy asiakirjan joulukuussa.)
Maakuntavaltuuston 2021-2025 valtuustoryhmät (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Jäsenkuntien maksuosuudet 2022 (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Menee edelleen maakuntavaltuuston päätettäväksi.)
Etelä-Karjalan liiton vuoden 2022 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024 ( Maakuntahallitus hyväksyy liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2022-24 ja talousarvion vuodelle 2022 ja päättää esittää ne maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.)

Etelä-Karjalan liiton hallintosääntö (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy uudistetun Etelä-Karjalan liiton hallintosäännön, joka kumoaa nykyisen hallintosäännön ja astuu voimaan 1.1.2022.)

Etelä-Karjalan liiton eettinen ohje (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Sopimus yhteistyöstä ja kustannusten jaosta Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman hankkeiden maksatustarkastustehtävissä (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen vahvistaminen (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2023 (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Itä-Suomen neuvottelukunnan jäsenten nimeäminen (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)

Kielteinen päätös hankehakemuksesta ”Rajojen ylittävän kasvun löytäminen pk-yrityksille (PK-RYK)”(Hyväksyttiin kielteinen päätös ehdotuksen mukaisesti.)

Myönteiset päätösesitykset rahoituksesta hankehakemuksiin

Hanke ”Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin MitViDi” (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Hanke ”Etelä-Karjalan matkailun tiedolla johtamisen vahvistaminen (DAMA)” (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Hanke ”TUULI – Teknologian avulla uutta liiketoimintaa kotihoitoon” (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Hanke ”TiePa – tiedoista liikkumisen palveluiksi” (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Hanke ”TiePa -tiedoista liikkumisen palveluiksi – Investointiosa (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Hanke ”HALLITUSTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ YRITYKSET KASVUUN” (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Hanke ”Yrityksen elinkaarivalmennushanke ELIVA” (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Hanke ”Etelä-Karjalan PK-yritysten kasvuohjelma” (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Hanke ”Kasvuyrittäjäyhteisön rakentaminen Etelä-Karjalaan” (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)

Viranhaltijapäätökset Merkittiin tiedoksi)

Tiedoksi asiat: Etelä-Karjalan Eetun (Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenjärjestöjen alueellinen yhteenliittymä ja edunvalvoja) kannanotto hyvinvointialueen vanhusneuvostosta (merkittiin tiedoksi.)

Maakuntahallituksen kokoukset vuoden 2022 alkupuoliskolla (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)
Lisälistalla: Akava ry:n jäsenten nimeäminen maakunnan yhteistyöryhmään kaudelle 2021-2025 (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.)

Lisätietoja: maakuntahallituksen sihteeri , Susanna Kaskinen, puh: +358 40 682 5819, sähköposti:
susanna.kaskinen@ekarjala.fi