Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokous 29.1.2024

Maakuntahallituksen kokous 29.1.2024

Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokous pidettiin 29.1.2024 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa.

Kokouksen esityslista

Kokouksen pöytäkirja on julkaistu liiton asianhallintajärjestelmässä.

Kokouksen keskeiset päätökset:

5. Etelä-karjalan liiton rahoitustoiminnan tilannekatsaus. (Merkittiin tiedoksi)

6. Etelä-Karjalan tilanne- ja kehityskuva ja aluekehittämisen keskustelut 2024. (Merkittiin tiedoksi)

7. Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus. (Merkittiin tiedoksi)

8. Maakuntavaltuuston 11.12.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja ja päätösten toimeenpano (Merkittiin tiedoksi)

9. Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Yhteisöllinen resilienssi ja taide työpaikoilla (Diaari AKKE2023_013. (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)

10. Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Etelä-Karjalan hyvinvointialan kehittämisosaamisen valmiudet ja vahvistamisen tarpeet – HyKeVa (Diaari AKKE2023_016). (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)

11. Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Esteettömän talviluontomatkailun kehittäminen Etelä-Karjalassa (Diaari AKKE 2023_015). (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)

12. Päätös Pathways 2 Resilience -avustuksen hakemisesta Etelä-Karjalan kuntien ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseksi. (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)

13. Edustajien nimeäminen HINKU-johtoryhmään. (Merkittiin tiedoksi)

14. Etelä-Karjala -palkinto ja sen ideakilpailun toteuttaminen (Hyväksyttiin täydennettynä. Maakuntahallitus nimesi keskuudestaan palkinnon ja sen kriteereiden valmisteluun sekä ideakilpailun asiantuntijaraatiin Virpi Junttilan ja Jani Mäkelän.)

15. Maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinta. (Hyväksyttiin esityksen mukaisesti)

16. Etelä-Karjalan liiton perussopimus (Merkittiin tiedoksi)

17. Ohjelmajohtajan viran lakkauttaminen (Merkittiin tiedoksi)

18. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2024 (Merkittiin tiedoksi)

19. Viranhaltijapäätökset 5.12.2023-22.11.2024 (Merkittiin tiedoksi)

22. Seuraava kokous. Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 26.2.2023 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa.

24. Jäsenten nimeäminen Itäisen ohjelman valmisteluryhmään ja neuvottelukuntaan (Jos valmisteluryhmän jäsenet toimivat myös neuvottelukunnan jäseninä, nimetään neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi elinvoimajohtaja Kirsi Vainio  ja varajäseneksi maakuntajohtaja Satu Sikanen. Muutoin hyväksyttiin esityksen mukaisesti.)